11 okt
16:00

Promotie Ronaldus M.J. Warnier

Promotores: Prof. dr. G.I.J.M. Kempen†, Prof. dr. J.M.G.A. Schols

Co-promotor: Dr. H.J.L. van Rossum

Trefwoorden: Screening op kwetsbaarheid, gehospitaliseerde oudere patiënten, kwetsbaarheid, verpleegkundige beoordeling

"Frailty screening in older hospitalized patients"

Dagelijkse praktijk heeft het verplegend personeel te maken met steeds meer oudere patiënten. Wanneer ouderen met acute gezondheidsproblemen in het ziekenhuis worden opgenomen, lopen ze het risico op snelle functionele achteruitgang, zowel tijdens hun verblijf in het ziekenhuis als na ontslag.

Kwetsbaarheid en functionele achteruitgang dragen bij aan negatieve gezondheidsuitkomsten. Daarom wordt een actieve aanpak bij het opsporen van kwetsbaarheid (screening) bij gehospitaliseerde oudere patiënten noodzakelijk geacht.

Het doel van dit proefschrift is gericht op het screenen op kwetsbaarheid in de dagelijkse verpleegkundige zorg voor in het ziekenhuis opgenomen oudere patiënten. Dit proefschrift heft drie doelen: (1) het genereren van een overzicht van beschikbare screeningtools in ziekenhuizen en hun psychometrische eigenschappen, (2) het verkrijgen van informatie over de kwaliteit en bruikbaarheid van de screening stool MFST-HP voor kwetsbaarheidsscreening bij ziekenhuisopname , en (3) het onderzoeken van meningen van ziekenhuisverpleegkundigen over het uitvoeren van screening op kwetsbaarheid.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Klik hier voor de livestream.