01 jun
10:00

Promotie Rachelle Meisters

Promotores: Prof. dr. ir. Maria Jansen, Prof. dr. Dirk Ruwaard

Co-promotores: Dr. Daan Westra, Dr. Polina Putrik (GGD Zuid Limburg / Maastricht University) 

Trefwoorden: sociaaleconomische gezondheidsverschillen, regionale verschillen, zorgkosten

"Unravelling socioeconomic and regional differences in health and healthcare expenditures in the Netherlands-
The contribution of loneliness, income inadequacy and mastery

Hoewel mensen over het algemeen steeds gezonder worden, geldt dat niet voor iedereen. Hoe kan het dat de gezondheid in de ene regio beter of slechter is dan in de andere? Vaak worden verklaringen gezocht in demografische kenmerken (zoals leeftijd) en sociaaleconomische kenmerken (zoals inkomen en opleidingsniveau). Maar dat is onvoldoende om gezondheidsverschillen te verklaren. Uit dit proefschrift blijkt dat ook andere kenmerken van meerwaarde zijn, zoals eenzaamheid, moeite met rondkomen en regie over eigen leven. Door deze factoren ook mee te nemen, kunnen regionale verschillen in mentale gezondheid en totale zorgkosten wél verklaard worden. Een uitzondering zijn de hogere huisartskosten in Zuid-Limburg. Dit verschil met de rest van Nederland kan niet volledig verklaard worden door de eerdergenoemde factoren. Volgens Zuid-Limburgse huisartsen spelen de mijnsluitingen hier nog steeds een belangrijke rol in. Veel mensen werden destijds werkloos en een sociaal vangnet ontbrak. Hoewel er nu betere sociale voorzieningen zijn, zien huisartsen nog steeds een oververtegenwoordiging van mensen met bijvoorbeeld lagere gezondheidsvaardigheden en psychische klachten. Dit vraagt van zowel beleid als mensen uit de praktijk om ‘domeinoverstijgend’ te werk te gaan, met aandacht voor preventie van een slechtere gezondheid én het aanpakken van gezondheidsverschillen.

Voertaal: Nederlands

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Klik hier voor de live stream.

Lees ook

 • 03 okt
  10:00

  Promotie Danielle Ferreira Baptista

  "Breathing life into in vitro models: Exploring the respiratory landscape of bioinspired culture substrates for pulmonary research"

 • 03 okt
  13:00

  Promotie Jalal Dahham

  "Economic burden of multiple sclerosis in low- and middle-income countries: A case study from Lebanon"

 • 04 okt
  10:00

  Promotie Christoph Kuppe

  "Unlocking the Complexities of Human Kidney and Heart Disease: An Integrative Single Cell and Spatial Analysis"