31 mei
13:00

Promotie Petra Custers

Promotores: Prof. dr. G.L. Beets, Prof. dr. M.E. van Leerdam (Universiteit Leiden/Antoni van Leeuwenhoek)

Co-promotores: Dr. B. van Triest (Antoni van Leeuwenhoek)

Trefwoorden: Rectum carcinoom, orgaan sparende behandeling, Wait and See beleid

"Rectal Cancer Treatment – New insights on watch-and-wait and organ-preserving treatment strategies"

Ieder jaar worden in Nederland zo’n 3000 patiënten gediagnosticeerd met endeldarmkanker, een tumor in het laatste deel van de dikke darm. Vaak bestaat de behandeling van endeldarmkanker uit een voorbehandeling, bestraling eventueel met chemotherapie, gevolgd door een operatie waarbij de gehele endeldarm verwijderd wordt. Een deel van de patiënten die deze voorbehandeling heeft ondergaan heeft echter geen tumor meer, er is sprake van een complete respons. Bij deze patiënten kan er gekozen worden voor een afwachtend beleid, het zogenoemde Wait-and-See beleid. In dit proefschrift wordt onder andere de kwaliteit van leven van patiënten die vervolgd worden door het Wait-and-See beleid beschreven. Patiënten die behandeld worden door het Wait-and-See beleid rapporteren een goede kwaliteit van leven, deze is beter in vergelijking met patiënten die een operatie hebben ondergaan. Ook wordt er in dit proefschrift aandacht besteed aan behandelopties als alternatief voor een operatie bij patiënten met een bijna complete respons. Eén van deze behandelopties is een behandeling met inwendige bestraling, contact brachytherapie. Bij oudere patiënten die niet fit zijn voor een operatie blijkt contact brachytherapie een goed alternatief voor een operatie te zijn.

Voertaal: Nederlands

Klik hier voor de live stream. 

Lees ook