14 dec
14:00

Promotie Mw. Marjolein L. de Boer, MSc.

Promotores: prof.dr. K. Horstman; prof.dr. E.S. Houwaart
Co-promotor: dr. J. Slatman                                                                                                        

“Extended bodies; an empirical-philosophical study to women’s bodily experiences in breast cancer”


Trefwoorden: borstkanker, vrouwen, ziekte-ervaring, lichamelijkheid, leefomgeving.

In het dagelijks leven worden vrouwen die borstkanker hebben (gehad) dikwijls getypeerd als onaangetaste, vrouwelijke, en energieke ‘overlevenden’. Dit onderzoek laat zien dat dit beeld niet strookt met de daadwerkelijke ziekte-ervaringen van vrouwen. Vrouwen kampen namelijk ook met de invaliderende en verminkende gevolgen van borstkanker. Zo beperken borstprotheses en mammografieapparaten hen in hun handelingsmogelijkheden en gaat het delen van ziekte-ervaringen in een relatie gepaard met afstand en conflict. Daarnaast is bij het scheppen van verwachtingen over een borstreconstructie de term ‘reconstructie’ misleidend: vrouwen krijgen niet hun ‘oude’ borsten terug. Op persoonlijke weblogs, zo blijkt, hebben vrouwen de mogelijkheid om zichzelf op een andere manier te presenteren. Maar buiten deze weblogs zijn er weinig publieke verhalen waartoe vrouwen zich kunnen verhouden in het betekenisgeven aan hun ziekte en veranderde lichaam. In dit proefschrift wordt daarom het belang benadrukt van het (meer) publiek maken van ervaringen van ziekte, invaliditeit, verminking, en aantasting. Het delen van zulke ervaringen is immers van existentieel belang voor mensen die leven met een aangetast lichaam.