30 nov
13:00

Promotie Hannah Bernhard

Promotor: Prof. Dr. Peter de Weerd

Co-promotores: Dr. Joel Reithler, Dr. Rob Rouhl

Trefwoorden: Geheugen, slaap, gebeurtenisverwerking, hippocampus
 

"In The Event Of Memory: Behavioral and brain processes supporting the formation of episodic memories"

Als je terugdenkt aan je laatste verjaardag, herinner je je misschien de taart die je at en het verrassingsfeestje dat voor je werd georganiseerd. De menselijke capaciteit van het episodisch geheugen maakt het voor ons mogelijk om mentaal door de tijd te reizen en ervaringen uit het verleden opnieuw te bekijken. In tegenstelling tot andere vormen van leren, wordt episodisch geheugen gevormd na een enkele ervaring en vereist het geen herhaling van informatie (denk aan studeren voor een woordenschattoets). Hoewel we de gebeurtenissen van onze verjaardag niet bewust herhalen, reactiveren onze hersenen tijdens de slaap deze informatie om ervaringen te manifesteren in plastische veranderingen in de hersenen. In dit proefschrift werd onderzocht hoe gedrags- en neurale processen tijdens de ervaring van gebeurtenissen en de periode direct na die gebeurtenissen, kunnen leiden tot herinneren of vergeten. Hiervoor werden korte filmfragmenten gebruikt om de verwerking van echte gebeurtenissen in een laboratoriumcontext te benaderen. Het tweede deel van dit proefschrift onderzocht hoe verschillende hersennetwerken hun activiteit coördineren tijdens de slaap.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook