30 okt
10:00

Promotie George-Mihai Irimescu

Promotores: Prof. dr. Anselm Kamperman Sanders, Dr. Anke Moerland, Prof. dr. Viorel Roș

Trefwoorden: Niet-geregistreerde handelsmerken, Europese Unie, attributief systeem, declaratief systeem

"Protection of Unregistered Trademarks at European Union Level"

Het hoofddoel van het onderzoek is om het beschermingsniveau van niet-geregistreerde merken in de Europese Unie te analyseren en om te onderzoeken of een sterkere harmonisatie in verband met hun bescherming kan worden bereikt. Uit het onderzoek bleek dat de bescherming van niet-ingeschreven merken niet geharmoniseerd is op het niveau van de Europese Unie. Aangezien hun bescherming ook niet verboden is op nationaal niveau, regelen de wettelijke instrumenten van de EU alleen het mogelijke effect ervan op geregistreerde rechten. Het onderzoek toont ook aan dat de bescherming van geregistreerde merken historisch gezien belangrijker was dan de bescherming van niet-geregistreerde merken, omdat hun toenemende economische waarde en de ontwikkeling van grensoverschrijdende handel beschermingsmiddelen vereisten die meer rechtszekerheid boden. Op basis hiervan, en ook door het analyseren van de ervaringen van enkele jurisdicties waar niet-geregistreerde handelsmerken nog steeds beschermd worden, stelt het proefschrift mogelijke opties voor om de bescherming van niet-geregistreerde handelsmerken op het niveau van de Europese Unie te harmoniseren.

Klik hier voor de livestream.