14 dec
16:00

Promotie Gemma M.C. van Ruitenbeek

Promotores: Prof. dr. F. R. H. Zijlstra, Prof. dr. U. R. Hülsheger

Trefwoorden: Assessment van werkcapaciteit, werkplekleren & ontwikkeling, mensen met beperkte werkcapaciteit/mensen met beperkingen
 

"Inclusion and beyond Assessment and monitoring development of the work capacity of people with limited work capacity"

In dit onderzoek is in kaart gebracht hoe werkcapaciteit van mensen met beperkte werkcapaciteit kan worden gemeten, en hoe de hun ontwikkeling tijdens werk gemonitord kan worden. De doelgroep betreft een zeer diverse groep mensen met een grote verscheidenheid aan competenties die niet aansluiten bij de arbeidsmarkteisen, waardoor zij niet zelfstandig werk kunnen vinden en behouden.

Dit onderzoek richt op het in kaart brengen psychologische- en persoonskenmerken van deze mensen, kenmerken die een belangrijke voorspellende waarde hebben voor arbeidsgedrag en werkprestatie. Het onderzoek is van toegevoegde waarde omdat nu op een gevalideerde wijze de werkcapaciteit van de doelgroep in kaart gebracht kan worden, dit in tegenstelling is tot het in kaart brengen van de biomedische incapaciteit dat nog steeds de overhand heeft binnen de sociale zekerheid. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de validatie van de Maastrichtse werkcapaciteitsmonitor (MW©M), waarmee niet alleen de inclusie van de doelgroep gefaciliteerd kan worden, maar ook hun ontwikkeling tijdens werk, dus ‘to go beyond inclusion’.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook