21 nov
16:00

Promotie Esther Beckers

Co-promotoren: Prof. dr. A. Boonen en Prof. dr. A. van Tubergen

Kernwoorden: Reumatologie, monitoring van uitkomsten, patiëntgerichte zorg, kwaliteit van zorg

Quality of rheumatic care. Monitoring and patient-centered care

Het overkoepelende thema van deze thesis was het verbeteren van de kwaliteit van de reumatologische zorg door in te spelen op uitdagingen met betrekking tot het monitoren van ziekte-uitkomsten en het verlenen van patiëntgerichte zorg.

Om het monitoren van ziekte-uitkomsten te faciliteren werd een elektronische tool voor systematische monitoring van patiënten met spondyloartritis (SpA) ontwikkeld en geïmplementeerd in de klinische praktijk in Nederland, genaamd SpA-Net. Dit proefschrift toonde ook aan dat drie samengestelde scores die ontwikkeld zijn voor artritis psoriatica en axiale SpA ook gebruikt kunnen worden om ziekteactiviteit te meten in patiënten met perifere SpA. Verder toonde dit proefschrift aan dat de aanbevolen managementstrategie ‘doelgericht behandelen’ beperkt werd toegepast in patiënten met axiale SpA in de klinische praktijk.

Voor het verbeteren van patiëntgerichte zorg werd een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd naar vermoeidheid en de behandeling hiervan in reumatische patiënten. Daarnaast reageerde dit proefschrift op de behoefte aan een keuzehulp om patiënten met axiale SpA te ondersteunen in het maken van behandelbeslissingen over het starten van medicatie. Tot slot werd aangetoond dat de Commissioning for Quality in Rheumatoid Arthritis PREM gebruikt kan worden voor het evalueren van het patiënten perspectief op de kwaliteit van de verleende zorg in Nederlandse reumatologische instellingen.

Lees ook