06 jun
13:00

Promotie Assia Tiane

Double Doctoratal Degree Universiteit Maastricht - Universiteit Hasselt/tUL

Promotor: Prof. Dr. Tim Vanmierlo (Universiteit Hasselt), Prof. Dr. Daniel van den Hove (Universiteit Maastricht)

Co-promotores: Prof. dr. Niels Hellings (Universiteit Hasselt), Prof. dr. Jos Prickaerts (Universiteit Maastricht)

Trefwoorden: multiple sclerose, remyelinisatie, epigenetica, oligodendrocyte

"Relieving the epigenetic blockade in progressive MS – making remyelination accessible again

Het ziekteverloop van progressieve MS-patiënten (pMS) wordt gekenmerkt door voortdurende neurodegeneratie die gepaard gaat met een geleidelijke toename van de invaliditeit. De huidige geneesmiddelen voor MS richten zich voornamelijk op de ontstekingscomponent van de ziekte en zijn niet effectief bij de behandeling van pMS. Er is dus een grote behoefte aan innovatieve benaderingen die leiden tot een beter begrip van de pathofysiologie van pMS om nieuwe therapeutische doelen te ontwikkelen om herstel te stimuleren en de ziekteprogressie te stoppen en om te keren. Voor dit onderzoek zijn hersenmonsters gebruikt van overleden pMS-patiënten die hun lichaam hebben gedoneerd voor wetenschappelijk onderzoek. Het DNA werd uit de hersenen geïsoleerd en gescreend op veranderingen "bovenop" het DNA. In dit proefschrift wordt aangetoond dat het DNA-stuk dat codeert voor MBP, een van de belangrijkste genen voor myeline, geblokkeerd is in MS-hersenmonsters. Dit betekent dat de cellen geen nieuw myeline kunnen maken en dat herstel van de myelineschade dus niet kan plaatsvinden.

Voertaal: Engels

Klik hier voor de live stream.

Lees ook