01 jun
13:00

Promotie Ard Jan van Veelen

Promotor: Prof. dr. V.C.G. Tjan - Heijnen

Co-promotores: Dr. S. Croes, Dr. P.C. Souverein (Universiteit Utrecht), Dr. R.M.J.M. van Geel

Trefwoorden: niet-kleincellig longcarcinoom, osimertinib, optimalisatie van de behandeling

"Treatment optimization in patients with non-small cell lung cancer

Voor patiënten met niet-kleincellig longkanker is het wenselijk om hun behandeling zo optimaal mogelijk vorm te geven. Hierbij kan gedacht worden aan de effectiviteit van de behandeling, de veiligheid daarvan, maar ook de kosten die ermee gemoeid zijn. In dit proefschrift is op drie verschillende gebieden onderzoek gedaan om de behandeling te optimaliseren. Allereerst zijn drie analytische methoden ontwikkeld om de concentratie van verschillende antikankermiddelen in bloed te bepalen. Daarnaast is observationeel onderzoek gedaan. Dit bestond uit twee delen: a) onderzoek naar de behandeluitkomsten van osimertinib, een specifiek antikanker middel, in Nederland, en b) onderzoek met twee grote, Britse databasen. Als laatste werd een klinische studie uitgevoerd, waarbij de mogelijkheid om de hoeveelheid osimertinib te verhogen onderzocht is, zonder hiervoor extra tabletten te hoeven slikken. De resultaten van dit proefschrift kunnen dienen als leidraad voor de artsen in de klinische praktijk, of als startpunt voor vervolgonderzoek.

Voertaal: Nederlands

Klik hier voor de live stream.

Lees ook