20 sep
13:00

Promotie Annick W.M. van Ool

Promotores: Prof. dr. Rob Bauer, Prof. dr. Dirk Broeders

Trefwoorden: Opzet pensioenregeling, pensioenfondsen, risicodeling, duurzaam beleggen

"Economic Principles In Pension Design"

De samenleving vergrijst en daardoor stijgen de pensioenkosten. Wereldwijd worden pensioenstelsels herzien met het oog op het verbeteren van hun duurzaamheid. Hybride pensioenregelingen, zoals 'Collective Defined Contribution' (CDC) regelingen, nemen in populariteit toe vanwege hun aantrekkelijke kenmerken zoals beperkte betrokkenheid van de sponsor, delen van langlevenrisico en lagere administratieve en beleggingskosten. Dit proefschrift onderzoekt vier economische principes die belangrijk zijn voor adequate en duurzame opzet van een pensioenregeling. Deze vier principes zijn: eerlijkheid, efficiëntie, verzekering en verantwoording. Hoofdstuk 2 definieert een algemene set van eerlijke en efficiënte CDC-regelingen in aanwezigheid van aandelenrisico en renterisico. Hoofdstuk 3 analyseert het delen van macro-langlevenrisico tussen verschillende leeftijdsgroepen in een pensioenregeling als risicomanagement instrument en laat zien op welke wijze werknemers een eerlijke verzekering kunnen bieden voor het macro-langlevenrisico van gepensioneerden. Hoofdstuk 4 onderzoekt het verantwoordingsprincipe door een specifiek aspect van het beleid van pensioenfondsen te onderzoeken, namelijk het duurzaam beleggingsbeleid. Dit hoofdstuk draagt bij aan de literatuur door een overzicht te geven van de openbaarmakingen over duurzaam beleggen door een specifieke groep grote institutionele beleggers, namelijk Nederlandse pensioenfondsen.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook