21 mrt
12:15 - 19:00

Onroerend Goed over de Grens

FISCALITEIT RONDOM EIGEN WONING EN ANDER ONROEREND GOED IN BELGIE EN NEDERLAND 

Op 21 maart vond de studiedag 'Onroerend Goed over de Grens', in een grensoverschrijdende samenwerking tussen de Universiteiten van Gent en Hasselt in België, en de Universiteiten van Maastricht en Nijmegen in Nederland, plaats. Hierbij kwamen heikele en actuele aspecten van de fiscaliteit van onroerend goed in België en Nederland zowel vanuit Belgisch als Nederlands perspectief aan bod en werden ook vanuit grensoverschrijdend perspectief besproken.

Foto-impressie van de middag

Het programma bestond uit een drieluik, waarbij het onroerend goed vanuit diverse invalshoeken werd belicht. Hoewel het onroerend goed zelf onlosmakelijk verbonden is met de grond, kunnen er vanwege de mobiliteit van mensen wel grensoverschrijdende fiscale problemen ontstaan. Om te doorgronden waar de problemen over gaan, zijn er in het eerste luik spiegelpresentaties gehouden die ingingen op de Belgische en Nederlandse belastingregimes en de fiscale stimuli in verband met de eerste Eigen Woning.

In het tweede luik richtten de spiegelpresentaties zich op de Belgische en Nederlandse belastingregimes voor natuurlijke personen en de bijbehorende fiscale stimuli ten aanzien van overig Onroerend Goed. Met deze eerste twee luiken vanuit nationaal perspectief werd de grondslag gelegd voor het derde luik waarin de spiegelpresentaties inzoomden op de actuele ontwikkelingen rondom grensoverschrijdende fiscale barrières en mogelijkheden voor natuurlijke personen met betrekking tot onroerend goed. Onderwerpen, zoals de hypotheekrente-aftrek en het 90%-vereiste, als ook de uitwisseling van informatie, kwamen aan bod, bekeken vanuit de positie van een Belgische dan wel Nederlandse rijksinwoner met onroerend goed in het buitenland.

Middagprogramma

Lees hier het verslag van de dag, per programma-onderdeel:

Opening
Middagvoorzitter Prof. dr. Sylvie De Raedt, Universiteit Hasselt

Belastingregimes en stimuli eerste Eigen Woning
Mr. Dr. Nadine Gorissen, Universiteit Maastricht
Mr. Jonathan Himpe, Universiteit Hasselt

Belastingen en stimuli ander Onroerend Goed
Mr. Dr. C.G. Dijkstra, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. Elly Van de Velde en Prof.dr. Niels Appermont, Universiteit Hasselt

Grensoverschrijdende aspecten van Onroerend Goed vanuit Belgisch en Nederlands perspectief
Mr. Dr. Harm van den Broek, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. Bart Peeters en Prof. dr. Mark Delanote, Universiteit Gent

Afsluiting
Conclusies door de voorzitter Prof. dr. Sylvie De Raedt, Universiteit Hasselt

21 march

Opening
Prof. dr. Sylvie De Raedt - Universiteit Hasselt

 

 

Middagvoorzitter Prof. dr. Sylvie De Raedt

 Download de presentatie 

Belastingregimes en stimuli eerste Eigen Woning
Mr. Dr. Nadine Gorissen, Universiteit Maastricht
Mr. Jonathan Himpe, Universiteit Hasselt

Mr. Dr. Nadine Gorissen, Universiteit Maastricht
Mr. Jonathan Himpe, Universiteit Hasselt

Download de presentatie van Mr. Dr. N.Gorissen
Download de presentatie van Mr. J.Himpe 

Belastingen en stimuli ander Onroerend Goed
Mr. Dr. C.G. Dijkstra, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. Elly Van de Velde en Prof.dr. Niels Appermont, Universiteit Hasselt

Mr. Dr. C.G. Dijkstra, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. Elly Van de Velde en Prof.dr. Niels Appermont, Universiteit Hasselt

Download de presentatie van Mr. Dr. C.G. Dijkstra
Download de presentatie van Prof. dr. E.Van de Velde & Prof.dr. N.Appermont

 

Grensoverschrijdende aspecten van Onroerend Goed vanuit Belgisch en Nederlands perspectief
Mr. Dr. Harm van den Broek, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. Bart Peeters en Prof. dr. Mark Delanote, Universiteit Gent
 

Mr. Dr. Harm van den Broek, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. Bart Peeters en Prof. dr. Mark Delanote, Universiteit Gent

Download de presentatie van Mr. Dr. H.van den Broek
Download de presentatie Prof. dr. B.Peeters en Prof. dr. M.Delanote

Afsluiting
Middagvoorzitter Prof. dr. Sylvie De Raedt, Universiteit Hasselt

Permanente vorming

Een aanvraag tot erkenning werd ingediend bij de Orde van Vlaamse Balies, bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, bij het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten, de Nederlandse Orde voor Belastingadviseurs (NOB) en bij het Register Belastingadviseurs.

Logos