14 jun
13:00

Online Promotie Sumit Kumar

Double Doctoral Degree Maastricht University - Hasselt University

Promotores: Prof. Dr. R.A.C. Ruiter (Maastricht University, the Netherlands), Prof. Dr. K. Brijs (Hasselt University, Belgium)

Co-promotor: Dr. V. Ross (Hasselt University, Belgium)

Trefwoorden: verkeersongelukken, India, gemotoriseerde tweewielers (MTW), jonge bestuurder

"Explaining Risky driving behaviour among the young motor riders in Manipal, Karnataka, India: A psychosocial study on objectives for educational interventions"

Verkeersongelukken zijn in India en veel andere ontwikkelingslanden uitgegroeid tot de nieuwe bedreiging voor de volksgezondheid. Met een bevolking van bijna 1,37 miljard mensen heeft India nu in de meeste steden en dorpen te maken met de ergste verkeersopstoppingen ooit, en de Indiase wegen zijn kwetsbaarder geworden voor verkeersongevallen. Jonge MTW (gemotoriseerde tweewieler) bestuurders zijn kwetsbaarder voor verkeersongevallen door een gebrek aan ervaring in het begrijpen, beoordelen en reageren op gevaren. Jonge motorrijders in de leeftijd van 18 tot 25 jaar zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle dodelijke ongevallen. Het huidige onderzoek was gebaseerd op de Indiase universiteitsstad Manipal met een aanzienlijke jonge studentenpopulatie in deze leeftijdscategorie. In Manipal is de Manipal Academy of Higher Education (MAHE) gevestigd, waar ongeveer 30.000 jonge studenten uit heel India en 60 landen over de hele wereld verblijven. Het algemene doel van dit proefschrift is het begrijpen van het risicovolle rijgedrag onder jonge, gemotoriseerde tweewielers in Manipal, Karnataka, India. Een uitgebreid begrip van deze factoren is noodzakelijk, aangezien er weinig bekend is over riskant rijgedrag en de psychologische implicaties daarvan in India. Bovendien kan de resulterende informatie, iets opleveren voor interventies om minder risicovol of veiliger rijden onder jonge gemotoriseerde tweewielers in Manipal en vergelijkbare omgevingen te bevorderen.

Voertaal: Engels

Klik hier voor de live stream.

Lees ook