22 mrt
16:00

Online Promotie dhr. S. Trebeschi

Promotores: Prof.dr. R. Beets-Tan, Prof.dr. H. Aerts, Harvard University

Trefwoorden: kunstmatige intelligentie, radiomics, immunotherapie, oncologie, beeldvorming, radiologie

"Artificial intelligence for imaging in immunotherapy"

Immunotherapie wordt momenteel gegeven aan kankerpatiënten in een vergevorderd stadium. Aangezien de ziekte zich over het hele lichaam heeft verspreid, blijven radiologische CT-scans het enige beschikbare instrument om alle organen te onderzoeken. Dit systeem is complex, tijdrovend en onverenigbaar met de snelle besluitvorming die nodig is voor kankerpatiënten in een vergevorderd stadium. Dit proefschrift stelt het gebruik van artificiële intelligentie voor bij het onderzoek van beeldvorming bij patiënten in een gevorderd stadium die immunotherapie krijgen, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de informatie die een CT scan bevat.

Klik hier voor het volledige proefschrift.