28 sep
16:00

Online promotie Cintia Denise Granja

Promotores: Prof. dr. Eleonora Nillesen, Prof. dr. Ana Maria Alves Carneiro da Silva, Prof. dr. Robin Cowan

Co-promotor: Dr. Fabiana Visentin

Trefwoorden: hoger onderwijs; studentenmobiliteit; attitudes ten aanzien van ongelijkheid; prestaties van studenten
 

"International student mobility and attitudes towards inequality: Essays about the Brazilian case"

Dit proefschrift levert een bijdrage aan de literatuur over studentenmobiliteit en ongelijkheidsattitudes, met de nadruk op het Braziliaanse geval. Met behulp van een kwantitatieve benadering die is gebaseerd op economische literatuur en literatuur over hoger onderwijs, onderzoeken de drie essays van de studie twee belangrijke dimensies: het potentieel van studentenmobiliteit om het wereldbeeld van mensen te veranderen, in het bijzonder hun houding ten opzichte van ongelijkheid, en de rol ervan in het verbeteren van menselijk kapitaal. Een van de conclusies is dat: 1) in Brazilië, ras en opleiding significant gecorreleerd zijn met voorkeuren voor ongelijkheid; 2) naar het buitenland gaan de voorkeur van studenten om ongelijkheid binnen het land te verminderen niet verandert, maar internationale mobiliteit wel de perceptie van huidige ongelijkheid beïnvloedt, waarbij mobiele studenten minder ongelijkheid waarnemen; 3) dat de timing en duur van mobiliteit substantiële effecten hebben op de academische prestaties van studenten. De essays in dit proefschrift bieden informatie om beleidsmakers beter te informeren over de effecten van internationale studentenmobiliteit op studenten. Het biedt ook geactualiseerde informatie over ongelijkheidsvoorkeuren in Brazilië.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Klik hier voor de livestream.