04 jun
09:30 - 12:30
Aangeboden door Sustainable UM 2030 en Gemeente Maastricht

Limburg in shock: op weg naar een veerkrachtig Limburg

               -Een event van het Regionaal Transitieplatform-
 

De afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met diverse schokken die onze samenleving behoorlijk hebben ontregeld. Denk bijvoorbeeld aan de COVID19-pandemie, cyber aanvallen, uitingen van extreme klimaatverandering en terroristische aanslagen. De verwachting is dat er schokken blijven optreden en nieuwe schokken zich kunnen voordoen.

transition platform

Omwille van de complexiteit van deze schokken, is het geen eenvoudige opgave om hierop te anticiperen. Het onlangs gelanceerde Regionale Transitieplatform dat aangejaagd wordt door Sustainable UM 2030 en Gemeente Maastricht, organiseert samen met de Veiligheidsregio’s in Limburg een zogeheten deep dive die geheel in het teken staat van het doorgronden van schokken en de betekenis ervan voor onze provincie. 

Hoe gevoelig is onze provincie voor schokken? &
Hoe kunnen we veerkrachtiger worden naar de toekomst toe?

Dit is onze centrale vraag tijdens onze deepdive op dinsdag, 4 juni. Meld je nu aan voor dit event door op de groene aanmeldknop te klikken. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis, voertaal is Nederlands.

Programma

09.30 Opening
 09.40 Waarom schokken aandacht verdienen, nu en straks: in gesprek met wetenschap en praktijk, Nicole Rijkens (mede-coördinator Transitieplatform) gaat in gesprek met Gregory Zautsen (Veiligheidsregio Limburg-Noord) Bert Brugghemans (CEO Brandweerzone Antwerpen), Frank Boons (professor en directeur MSI / Academic Lead Sustainable UM) en Nik Baerten (mede-oprichter van Pantopicon, toekomstonderzoeker en ontwerper shock tool)
10.15 Strategische dialoog: Limburg in shock (verkenning  wat bepaalde (nieuwe)     schokken voor Limburg kunnen betekenen en hoe in de toekomst hiermee       om te gaan) 
12.00 Plenaire synthese: op naar een veerkrachtig Limburg
11.20  Vooruitblik, hoe zetten we deze strategische dialoog voort?
12.30    Einde 

Over het Regionaal Transitieplatform

Het transitieplatform is in 2023 geïnitieerd door de Universiteit Maastricht en gemeente Maastricht. Dit platform is een kennishub op vlak van duurzaamheidstransities. Er vindt kenniscreatie en -deling plaats via projecten en events voor en met de regio. Het platform wordt geprogrammeerd door onderzoekers van de Universiteit Maastricht, gemeente Maastricht en organisaties in de (Eu)regio die meerwaarde zien in kenniscreatie en -deling op het gebied van duurzaamheid.

Meer weten over het Regionaal Transitieplatform? Ga naar de pagina van het duurzaamheidsprogramma van de Universiteit Maastricht: Sustainable UM 2030