18 nov
09:30 - 17:00

ITEM Jaarconferentie 2022 - Terugblik

 

De toekomst van grensregio’s in Europa

“Impact op veiligheid, gezondheid en energievoorziening voor de grensbewoner”

De ITEM jaarconferentie in Groningen stond in het teken van impact van grensregio’s op veiligheid, gezondheid en de energievoorziening voor inwoners van de binnengrenzen van Europa. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen op gebied van energie, gezondheid en veiligheid laten nog steeds zien dat voor het aanpakken van barrières en het samen optrekken met partners aan weerszijde van de grens, het van belang is om tot een juiste casuïstiek, een gezamenlijke concrete agenda en een structurele aanpak te komen. De actuele energie-opgave en de hierbij aanwezige grensoverschrijdende aspecten vraagt een krachtiger interbestuurlijke governance (multilevel governance).

Tijdens de ITEM Jaarconferentie 2022 kwam de boodschap naar voren dat structurele samenwerking en afstemming nodig is. Dit vergt een intensief contact met buurlanden. “Daarvoor zijn governancestructuren, instrumenten en grensoverschrijdende projecten nodig.”, vatte prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn, directeur van ITEM, samen. Alleen dan kunnen eventuele belemmeringen door maatregelen worden geminimaliseerd voor diegenen die in grensregio’s leven en werken.

Provincie Groningen was gastheer van de ITEM Jaarconferentie 2022, dat live werd uitgezonden vanuit de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen.

Bekijk de terugblik

Grensoverschrijdende structuren en integratie essentieel voor de toekomst van grensregio’s

Law_ITEM_JC22.jpg

“Het is van groot belang om van netwerken naar grensoverschrijdende structuren te komen. Naast verticale integratie vanuit de EU, moet samengewerkt worden aan horizontale integratie als een structuur dat buurlanden verbindt om grensbelemmeringen en –kansen te agenderen, analyseren en tot gezamenlijk toekomstperspectief te komen.” Zo vatte prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn de hoofdboodschap samen. De ITEM Jaarconferentie 2022 in Groningen stond in het teken van de toekomst van grensregio’s in Europa, gelet op de vele uitdagingen die spelen. Tijdens de ITEM jaarconferentie in Groningen worden ervaringen uitgewisseld om veiligheid, gezondheidszorg en energievoorziening in grensregio’s te ondersteunen. “Daarvoor zijn governancestructuren, instrumenten en grensoverschrijdende projecten nodig.”

Lees hier het volledige persbericht

Prospects for cross border cooperation in Europe

Law_ITEM_jaarcongres 2022_beck2.png

Horizontale integratie tussen regio’s naast de verticale integratie vanuit de EU, dat vormde een terugkerend fenomeen tijdens de Jaarconferentie. Prof. dr. Joachim Beck heeft veel onderzoek gedaan naar grensoverschrijdende governance en horizontale integratie in de EU. In zijn presentatie lichtte hij verschillende bevindingen uit vanuit zijn laatste onderzoeken. Grensregio’s, het gaat om waar 1/3 van de Europese bevolking woont en 40% van het Europese gebied representeert. “Cross-border cooperation is underestimated in the European debate, although it is very important”, stelt prof. dr. Joachim Beck echter vast.

Vind hier de presentatie van prof. dr. Joachim Beck

ON-SITE PROGRAMMA:

Moderatoren: Mevr. Simone van Trier en Dhr. Sander Kleikers  Side-kick: Dhr. Pim Mertens

09.00-09.30                     

Aankomst en registratie

09.30-10.20

Welkom: Multilevelgovernance – Waar maakt Europe het verschil?
Welkom Dhr. René Paas, Commissaris van de Koning in de provincie Groningen: 
Voordracht Prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn, Directeur ITEM
Videoboodschap:
Ervaringen Nordic Council in videoboodschap van mw. Vibeke Hammer Madsen, chair of the Freedom of Movement Council, Nordic Council
Paneldiscussie:
Dhr. René Paas, Commissaris van de Koning in de provincie Groningen
Dhr. Han Polman, Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland
Dhr. Andries Heidema, Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel

10.20-10.40

 Belang van goede samenwerking over grenzen heen: helpt versnelling Europese energietransitie?
Dhr. Arthur Van Dijk, Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Voorzitter Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel
Dhr. Ronald van Roeden, Ambassadeur van Nederland in Berlijn
Dr. Cyrill Jean Nunn, Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in Den Haag
Dhr. Petri Suopanki, Senior advisor at the Nordic Council of Ministers

10.40-11.15

Energietransitie in balans met leefomgeving
Videoboodschap:
Mw. Stientje van Veldhoven, Vice President of Europe of the World Resources Institute
 Panel discussie:
Dhr. Martin Unfried, Senior onderzoeker ITEM
Dr. Lea Diestelmeier, Rijksuniversiteit Groningen / INTERREG SEREH
Dr. Elles Bulder, Lector Hanze Hogeschool Groningen

11.15-11.45 Pauze
11.45-12.20

Samen leren en samen groeien: de inwoner van de grensregio in beeld
Dhr. Peter Schuurman, Consul-generaal in Duitsland
Prof. Dr. Joachim Beck, Rektor Hochschule Kehl
Dhr. Karel Groen, Directeur Ems Dollard Region (EDR)
Dr. Math Noortmann, Senior onderzoeker ITEM

12.20-12.45 Outside in” door Caroline de Gruyter, Journalist NRC Handelsblad
12.45-14.00 Lunch
14.00-14.10

In beeld” ITEM pitch over ITEM Grenseffectendossiers 2022
O
verzicht ITEM grenseffectendossiers in videoboodschappen van ITEM-onderzoekers

14.10-14.30

Crossquality grenseffecten methodiek in belang van grensoverschrijdende samenwerking
Dhr. Martin Unfried, Senior onderzoeker ITEM

14.30-15.15

ITEM Grenseffectendossier uitgelicht: European Health Data Space (EHDS) – Wat betekent dit voor samenwerking in grensgebieden?
Mw. Susanne Sivonen, Onderzoeker ITEM
Prof. Dr. Lisette van Gemert-Pijnen, University of Twente
Dr. Adriana Perez Fortis, University of Groningen
Prof. Dr. Jochen Mierau, Professor of Economics of Public Health & Scientific Directeur UGBS

15.15-15.30

Slotakkoord met Melissa van Hoorn, Gedeputeerde Provincie Groningen, en Prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn, ITEM Directeur
Aansluitend netwerkborrel voor fysiek aanwezigen