04 apr
13:00 - 18:30

Gezondheidsrecht: zorgen voor de toekomst


Afscheidssymposium Mr Dr Rankie ten Hoopen. 

 


Rankie wil graag haar afscheid markeren met een middagsymposium dat de gelegenheid biedt het door haar beoefende vakgebied, het gezondheidsrecht, in de schijnwerpers te zetten. 
Ook om iedereen die een rol heeft vervuld tijdens alle afgelopen, facultaire jaren te bedanken voor hun bijdragen aan het gezondheidsrechtelijke onderwijs en onderzoek, hun momenten van steun etc. 
Na het inhoudelijke gedeelte is er tijd voor een gezamenlijk glaasje.

 

Programma

13:00 - 13:30 uur:        Ontvangst met koffie en kleine sandwiches
13:30 - 13:35 uur:        Mr. Maruca Overdijk: woord van welkom
13:35 - 14:05 uur:        Prof. mr. Ton Hartlief: 'Medische aansprakelijkheid (n)iets bijzonders?'
14:05 - 14:15 uur:        Discussie aan de hand van stellingen
14:15 - 14:45 uur:        Prof. dr. Piet Leroy: ‘Het doel heiligt niet meer de middelen. Rechten van 
                                            kinderen bij geneeskundige verrichtingen’
14:45 - 14.55 uur:        Discussie aan de hand van stellingen                  
14:55 - 15:30 uur:        Pauze met koffie, thee en vlaai
15:30 - 16:00 uur:        Mr. Judith Wintgens-van Luijn: ‘De toegankelijkheid van de zorg’
16:00 - 16:10 uur:        Discussie aan de hand van stellingen
16:10 - 16:55 uur:        Interview onder leiding van prof. dr. Walther van Mook met dr. mr. Jan 
                                            Bollen, dr. mr. Josanne Cox, mr. drs. Juul Hennissen, mr. drs. Désirée Klémann 
                                            en mr. drs. Sebastiaan Pronk, allen arts en jurist gezondheidsrecht 
16:55 - 17:00 uur:        Mr. Maruca Overdijk: afsluiting
17:00 - 18:30 uur:        Borrel

Rankie ten Hoopen studeerde Nederlands recht (afstudeerrichting: Privaatrecht) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een tijdelijke functie bij de Groningse vakgroep Burgerlijk Recht kreeg zij een aanstelling bij de Rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht. Eerst bij de capaciteitsgroep Privaatrecht, later, na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest bij de capaciteitsgroep Metamedica (Faculteit Gezondheidswetenschappen/ Geneeskunde), bij de capaciteitsgroep Publiekrecht, sectie Sociaal Recht. 

In 2001 promoveerde zij op het proefschrift 'Zorg op recept. De relatie apotheker-geneesmiddelengebruiker in veranderend maatschappelijk en juridisch perspectief'. In 2009 ontving zij de Goudsmitprijs van de Vereniging voor Gezondsheidrecht voor een artikel over de aansprakelijkheid bij medisch-specialistische samenwerking. 

Haar deskundigheidsgebied en werkzaamheden liggen op het terrein van het Gezondheidsrecht. Naast haar werkzaamheden bij de universiteit is zij werkzaam bij Boels Zanders (Wetenschappelijk Bureau), lid van de Commissie Medisch-Ethische Aangelegenheden van het Maastricht MUMC+, plaatsvervangend lid van de Medisch Ethische ToetsingsCommissie van ziekenhuis Zuyderland en Zuyd Hogeschool (METC Z) en verzorgt zij onderwijs in het MUMC+.