30 nov
13:00 - 17:00
Internationaal Privaatrecht

Actualiteiten EU-Procesrecht – Betekenen en procederen in burgerlijke en handelszaken in de EU

Deze cursus, die van het Digi-Guard project deel uitmaakt, zal u op de hoogte brengen van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van het EU-procesrecht.

Betekenen en procederen in burgerlijke en handelszaken in de EU zijn de centrale thema’s. Bovendien zal de digitalisering in het EU-procesrecht, inclusief de komende digitaliseringsverordening, aan de orde komen. De nieuwe betekenings- en bewijsverordeningen, en gerelateerde rechtspraak over de Brussel I bis-verordening, worden gepresenteerd. Ten slotte zullen deze verordeningen met praktische oefeningen in breakoutsessies toegelicht worden.

Na afloop van deze cursus zal de deelnemer een geüpdatet kennis van het EU-procesrecht hebben, en de praktische implicaties van deze regels beter begrijpen.

Programma

13:00 – 13:30 | Ontvangst

13:30 – 13:50 | Digitalisering in het EU-procesrecht: een stand van zaken
Paulien van der Grinten, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nederland

13:50 – 14:00 | Het DIGI-GUARD project: relevantie voor de rechtspraktijk
Marta Pertegás Sender, Universiteit Maastricht

14:00 – 14:30 | De Betekeningsverordening (Vo 2020/1784): een stand van zaken
Wannes Vandenbussche, Universiteit Gent

14:30 – 15:00 | De Bewijsverordening (Vo 2020/1783): een stand van zaken
Cedric Vanleenhove, Universiteit Gent

15:00 – 15:30 | Recente rechtspraak over de Brussel I bis-verordening (Vo 1215/2012)
Jona Israël, Universiteit Maastricht

15:30 – 16:00 | Pauze

16:00 – 16:40 | Praktische oefeningen

Rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen (Brussel I bis) Betekenen in het buitenland
o.l.v. Jona Israël, Universiteit Maastricht o.l.v. Bartosz Sujecki, Van Diepen Van der Kroef advocaten                                         

16:40 – 17:00 Discussie (plenaire)

17:00 – 18:00 Borrel

Doelgroep
Advocaten, rechters en gerechtsdeurwaarders
  Praktische Informatie
De cursus vindt plaats op donderdag 30 november 2023 van 13:00 – 17:00 uur bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht, Kapoenstraat 2 te Maastricht. Tevens bieden wij de mogelijkheid deze cursus via livestream te volgen.

Docenten
  • Paulien van der Grinten, Senior Wetgevingsjurist bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland
  • Marta Pertegás Sender, hoogleraar Internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht en Universiteit Antwerpen
  • Wannes Vandenbussche, docent in het burgerlijk procesrecht aan de Universiteit Gent, advocaat aan de balie van Brussel
  • Cedric Vanleenhove, docent internationaal privaatrecht aan de Universiteit Gent
  • Jona Israel, docent internationaal privaatrecht, insolventierecht en handelsrecht aan de Universiteit Maastricht
  • Bartosz Sujecki, advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten, gespecialiseerd in IP-recht, IT-recht, grensoverschrijdende geschillen, Nederlands en Duits burgerlijk (proces)recht, internationaal privaatrecht
     
Kosten/Punten
  • De cursuskosten bedragen € 145,00 (incl. digitaal cursusmateriaal)
  • 3 PO/NOvA punten

Meer events