Werkomstandigheden

De Universiteit Maastricht (UM) vindt het belangrijk dat medewerkers in een gezonde omgeving en op een gezonde, plezierige manier kunnen werken. Dat komt tot uitdrukking in een goed arbo- en milieubeleid op het gebied van calamiteitenbestrijding, werkplekbezoeken, risico-inventarisaties, verzuimbegeleiding, energiebesparende maatregelen en bijvoorbeeld regelgeving over hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen in laboratoria.

In het najaar van 2018 is de eerste Duurzame Inzetbaarheidsmonitor (UM-SEM: Sustainable Employability Monitor) uitgevoerd onder UM-werknemers. De UM-SEM is de opvolger van het tweejaarlijkse werkbelevingsonderzoek, met meer nadruk dan voorheen op duurzame inzetbaarheid, inclusiviteit & diversiteit en werkdruk. Lees hier meer over de uitkomsten van dit onderzoek op UM intranet.