Regionaal Transitieplatform

De regio staat voor grote duurzaamheidsuitdagingen zoals klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en de uitputting van voorraden. Heel wat maatschappelijke systemen moeten omgezet worden om de transitie naar een duurzamere maatschappij mogelijk te kunnen maken. Denk daarbij aan de energie-, productie-, mobiliteits- en voedselsystemen. Deze transformaties zijn complex, omdat ze met alles verbonden zijn. Om dit te kunnen omzetten is heel wat (ervarings)kennis nodig. 

De UM heeft daarom samen met de Gemeente Maastricht het initiatief genomen om meer te verankeren in de regio. Kennis op het gebied van duurzaamheid en transities kunnen zo effectiever met publieke en private organisaties in onze samenleving gedeeld worden. En vice versa: de regionale partners reiken nieuwe kennis aan en stellen nieuwe kennisvragen aan de wetenschap. Als oplossing hiervoor is het Transitieplatform ontwikkeld als kennishub om de overgang naar een duurzame samenleving beter te begeleiden en versnellen. 

Lees het interview met Nicole Rijkens en Erwin de Bruin om meer te weten te komen over de werking van het Regionaal Transitieplatform.

Kennishub

Doel van het platform is duurzaamheidstransities in de regio te versnellen door (ervarings)kennis met elkaar te delen, nieuwe samenwerkingen aan te gaan en duurzame realisaties in de praktijk te bewerkstelligen. Het platform fungeert als een ontmoetingsplek, ook wel een kennishub, voor overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, burgers en onderzoekers. De werking is programmatisch van aard: projecten, workshops en events worden georganiseerd. De leerervaringen, nieuwe opgedane kennis en nieuwe handzame tools worden vervolgens met de samenleving gedeeld. Door de initiatie en facilitering van het platform stimuleert de Universiteit Maastricht verduurzaming niet alleen binnen onderzoek en onderwijs, maar heeft zij ook een aanjaagfunctie in de regio om verduurzaming te versnellen.

Lancering

Het Regionaal Transitieplatform is gelanceerd op 6 oktober, 2023. Voorafgaand aan de lancering is er hard gewerkt aan de co-creatie van het platform. Samen met Gemeente Maastricht zijn er verschillende kennissessies georganiseerd waar er werd gebrainstormd over de vorm van het platform. Verschillende stakeholders uit de (Eu)regio waren hierbij aanwezig. Op dit moment is het streven om op termijn meer partners aan het platform te verbinden.

Coördinatie

Het platform wordt gedragen en vormgegeven door onderzoekers van de Universiteit Maastricht en organisaties in de regio en de Euregio die meerwaarde zien in kenniscreatie en -deling op vlak van duurzaamheid. Coördinatie geschiedt door Nicole Rijkens, Universiteit Maastricht, en Erwin de Bruin, Gemeente Maastricht.