Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden door de UM niet langer bewaard dan noodzakelijk is om het doel van de verwerking te realiseren. Voor elke verwerking is door de UM een bewaartermijn vastgesteld. Als deze bewaartermijn kan worden verlengd, dan is ook vastgesteld aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om de bewaartermijn te verlengen.