Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden door de UM niet langer bewaard dan noodzakelijk is om het doel van de verwerking te realiseren. Voor elke verwerking is door de UM een bewaartermijn vastgesteld. Als deze bewaartermijn kan worden verlengd, dan is ook vastgesteld aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om de bewaartermijn te verlengen.

In sommige gevallen geldt voor de UM een wettelijke bewaarplicht. Hierbij kan je denken aan de Archiefwet die de UM verplicht behaalde diploma’s 30 jaar te bewaren. De bewaartermijnen op grond van de Archiefwet zijn gespecificeerd in de Selectielijst Universiteiten en Universitair Medische Centra 2020.

Ook kunnen persoonsgegevens langer worden bewaard voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden.

Indien je de bewaartermijn van een specifieke verwerking wilt weten, kan je contact opnemen met de UM via:

Universiteit Maastricht
T.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming
Postbus 616
6200 MD Maastricht
privacy@maastrichtuniversity.nl

Je kunt de functionaris voor gegevensbescherming van de UM bovendien rechtstreeks bereiken via fg@maastrichtuniversity.nl