Jean Monnet subsidie voor onderzoeker Christine Arnold

Voor haar Jean Monnet-module "EUDemocracy: Engaging Young Citizens" heeft Christine Arnold financiering ontvangen van de Europese Commissie.

Met een beurs van €30.000 werkt Christine Arnold, samen met een team collega's van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, aan een multidisciplinair project met de ambitie om actief Europees burgerschap te verdiepen en te bevorderen en de vorming van een inclusieve democratische ruimte voor studenten, het publiek, belangrijke belanghebbenden en politieke vertegenwoordigers.

In de loop van 36 maanden wordt een integratieve aanpak ontwikkeld die onderzoeksgericht onderwijs van academische experts uit de filosofie, geschiedenis, sociale psychologie, politieke wetenschappen, politieke economie en antropologie combineert met de verspreiding van de resultaten via onderzoeksactiviteiten en bredere verspreidings- en stimuleringsactiviteiten. De onderwijsactiviteiten zijn geclusterd in de volgende thematische specialisaties: (1) Grondslagen van democratische vertegenwoordiging met een focus op filosofische en politicologische perspectieven; (2) Multi-level democratisch bestuur van de EU en politiek engagement vanuit een historisch en politicologisch perspectief; (3) Interdisciplinaire perspectieven van burgerschap en burgerbetrokkenheid op basis van inzichten uit de sociale psychologie, juridische en culturele studies, en antropologie; (4) Meten en analyseren van beleidsvoorkeuren en beleidsposities, met computationele sociale wetenschappen en big data technieken, en (5) Transversale onderwijsactiviteiten.

Lees ook

  • We ontdekken elke dag nieuwe dingen over medewerkers en studenten hier op onze faculteit. Dat Lieve wil dat gezondheidstips evidence-based zijn. Dat Alisa van Moskou naar Maastricht is verhuisd om eerstejaarsstudent Regenerative Medicine and Technology te worden. En dat Sofie haar master Health and...

  • Door de vergrijzing heeft Zuid-Limburg te maken met aanzienlijke uitdagingen in gezondheid en welzijn. Onderzoek en innovatie van de UM maakt nu al een verschil. Hilde Verbeek, voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg, over hoe we ouderen in hun kracht kunnen zetten en het...

  • Hoe gaan mensen met elkaar om op sociale media en andere online platforms? Hoe belanden ze in conflict? En het belangrijkste: hoe kunnen we voorkomen dat die discussies escaleren? Promovendus Maud Oostindie doet er onderzoek naar. En dan is ze ook nog het nieuwe ‘Face of Science’ van de Universiteit...