Jean Monnet subsidie voor onderzoeker Christine Arnold

Voor haar Jean Monnet-module "EUDemocracy: Engaging Young Citizens" heeft Christine Arnold financiering ontvangen van de Europese Commissie.

Met een beurs van €30.000 werkt Christine Arnold, samen met een team collega's van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, aan een multidisciplinair project met de ambitie om actief Europees burgerschap te verdiepen en te bevorderen en de vorming van een inclusieve democratische ruimte voor studenten, het publiek, belangrijke belanghebbenden en politieke vertegenwoordigers.

In de loop van 36 maanden wordt een integratieve aanpak ontwikkeld die onderzoeksgericht onderwijs van academische experts uit de filosofie, geschiedenis, sociale psychologie, politieke wetenschappen, politieke economie en antropologie combineert met de verspreiding van de resultaten via onderzoeksactiviteiten en bredere verspreidings- en stimuleringsactiviteiten. De onderwijsactiviteiten zijn geclusterd in de volgende thematische specialisaties: (1) Grondslagen van democratische vertegenwoordiging met een focus op filosofische en politicologische perspectieven; (2) Multi-level democratisch bestuur van de EU en politiek engagement vanuit een historisch en politicologisch perspectief; (3) Interdisciplinaire perspectieven van burgerschap en burgerbetrokkenheid op basis van inzichten uit de sociale psychologie, juridische en culturele studies, en antropologie; (4) Meten en analyseren van beleidsvoorkeuren en beleidsposities, met computationele sociale wetenschappen en big data technieken, en (5) Transversale onderwijsactiviteiten.

Lees ook