1 feb 2018
UM Star Lecture in Berlijn

Algexit, Greenxit en andere waanbeelden: Historische les over het donkere verleden van de Brexit

Het Verenigd Koninkrijk is de eerste volwaardige lidstaat in de geschiedenis die besloten heeft om de Europese Unie te verlaten. Toch is het niet het eerste land dat dit doet. Al vijf jaar na de ondertekening van het Verdrag van Rome, in 1962, deed Algerije hetzelfde als onderdeel van zijn strijd voor onafhankelijkheid van Frankrijk. En in 1985 verliet Groenland, een autonome regio van Denemarken, de Europese Gemeenschap.

Deze lezing gaat in op de lessen die we voor de Brexit kunnen trekken uit de ‘Algexit’ van 1962 en de ‘Greenxit’ van 1985, ondanks de duidelijke verschillen met de hedendaagse situatie met het Verenigd Koninkrijk. Hierbij wordt meer dan tot nu toe in onderzoek is gedaan vooral nadruk gelegd op de complexe relatie tussen processen van integratie en desintegratie als een meer permanent aspect van het Europese integratieproces.

Over de spreker

Kiran KLaus Patel

Kiran Klaus Patel is hoogleraar European and Global History aan de Universiteit Maastricht, waar hij tevens als onderzoeksdecaan fungeert en een Jean Monnet-leerstoel bekleedt. Vóór zijn indiensttreding bij de Universiteit Maastricht was hij hoogleraar aan het Europees Universitair Instituut in Florence (Faculteit Geschiedenis & Robert Schuman Centre for Advanced Studies) (2007-2011) en universitair docent aan de Humboldtuniversiteit in Berlijn (2002-2007). Hij was onder meer (gast)hoogleraar aan de École des hautes études en sciences sociales in Parijs, de Vrije Universiteit Berlijn, de Universiteit van Freiburg, de Harvard-universiteit, de London School of Economics, Sciences Po in Parijs en de Universiteit van Oxford. Een greep uit zijn meest recente publicaties: The New Deal: A Global History (Princeton, Princeton University Press, 2016), European Integration and the Atlantic Community in the 1980s (New York, Cambridge University Press, 2013, onder mederedactie van Kenneth Weisbrode) en The Historical Foundations of EU Competition Law (Oxford, Oxford University Press, 2013, onder mederedactie van Heike Schweitzer). Momenteel werkt hij aan een boek dat de geschiedenis van de Europese integratie tijdens de Koude Oorlog onderzoekt.