Latest blog articles with tag law

 • law_zingende_bestuursrechtjurist

  De zingende bestuursrechtjurist

  30 maart 2021
  door: 
  lawblogger in Law
  Het lijkt een contradictio in terminis: een zingende bestuursrechtjurist. Maar het kan en hij bestaat: De Zingende Bestuursrechtjurist!
 • eu-covid.png

  Het ontlasten van de grensregio en terugdringen van reisbewegingen

  24 februari 2021
  Eerder heeft ITEM al geschreven over de mobiliteitsbeperkende quarantaine-maatregelen omwille van het voorkomen van COVID-19-besmettingen. Beleid is zo ingericht om met name de mobiliteit over de landsgrenzen te beperken tot het minimum, met het wintersportseizoen in het achterhoofd. Doel en middel zijn echter niet altijd gelijk aan elkaar, hetgeen ten kosten kan gaan van het dagdagelijkse leven in de grensregio's. Er bestaan echter voorbeelden hoe het wel kan, zoals deze blog beschrijft.
 • pexels-9660-money-pink-coins-pig-skitterphoto.jpg

  Werk in uitvoering: Belgisch sociaal beleid op de schop

  27 november 2020
  Na 493 dagen van intensieve onderhandelen kent België een nieuwe federale regering 1 Het grootste bedrag dat voor het nieuwe beleid is vrijgemaakt wordt geïnvesteerd in het sociaal beleid, namelijk 2,3 miljard euro van de in totaal 3,2 miljard euro. De doelstelling van de federale regering is om de sociale zekerheid te beschermen en de financiering op lange termijn veilig te stellen. Dientengevolge wordt zowel het stelsel van de sociale zekerheid als het pensioenstelsel de komende jaren flink gemoderniseerd. Deze bijdrage analyseert het sociaal beleid waarbij...
 • pexels-1595085-atomium-brussels-fotografierende.jpg

  De overeenkomst tussen Le Quattro Stagioni en de Brabançonne

  27 november 2020
  Sinds de verkiezingen van 26 mei 2019 voor een nieuwe Belgische federale regering zijn intensieve onderhandelingen gevoerd en diverse mogelijke coalities verkend. 1 Uiteindelijk is het de Vivaldi-coalitie 2 op 30 september 2020 gelukt om een nieuwe Belgische federale regering te formeren. 3 Deze bijdrage onderzoekt hoeveel muziek het regeerakkoord 4 van de Vivaldi-coalitie daadwerkelijk bezit als het gaat om de effecten voor de Belgische grensregio’s. Hoewel thans nog niet alle details bekend zijn, staat reeds vast dat België de komende jaren diverse hervormingen...
Abonneren op Blog