Nieuwste blog artikelen in de blog groep General

 • ,l

  Eurostad de nieuwe Randstad…

  7 juni 2019
  Op 22 mei 2019 verscheen de ‘Atlas voor gemeenten 2019’. De 50 grootste gemeenten van Nederland worden jaarlijks met elkaar vergeleken. Dat kunnen verschillende beleidsterreinen zijn waar lokale, regionale en centrale overheden zich mee bezighouden. Focus van dit jaar is ‘Groei & Krimp’. Conclusie van het rapport: Grensregio’s profiteren sterk van een grenzeloos Europa. Dit wordt meteen zichtbaar in de woonaantrekkelijkheidsindex die twee ranglijsten laat zien; een ranglijst wanneer wel met grensbarrières rekening wordt gehouden en een ranglijst zonder...
 • Verbod op Engels? Alleen in de Randstad please

  5 mei 2019
  Een wet die het Nederlands dwingend als academische voertaal voorschrijft, is zeer on-Nederlands.
 • Zou het Europees Sociaal Model dan toch realiteit worden?

  18 maart 2019
  door: 
  ITEM in General, Law
  Meer dan 17 miljoen werknemers die in een andere lidstaat wonen of werken, worden blootgesteld aan mogelijke schendingen van hun rechten, hetzij als gevolg van een slechte toepassing van de EU-regels, desinformatie of een gebrek aan coördinatie tussen de lidstaten. Daarom is de EU van plan een nieuwe autoriteit op te richten die de ‘’fair mobility’’ binnen de EU zal ondersteunen. Dit zodat burgers en bedrijven de kansen die de interne markt biedt, kunnen benutten en tegelijkertijd de samenwerking tussen nationale autoriteiten ondersteunt wordt, onder meer bij het...
Abonneren op Blog