Nieuwste blog artikelen

 • law_zingende_bestuursrechtjurist

  De zingende bestuursrechtjurist

  30 maart 2021
  door: 
  lawblogger in Law
  Het lijkt een contradictio in terminis: een zingende bestuursrechtjurist. Maar het kan en hij bestaat: De Zingende Bestuursrechtjurist!
 • eu-covid.png

  Het ontlasten van de grensregio en terugdringen van reisbewegingen

  24 februari 2021
  Eerder heeft ITEM al geschreven over de mobiliteitsbeperkende quarantaine-maatregelen omwille van het voorkomen van COVID-19-besmettingen. Beleid is zo ingericht om met name de mobiliteit over de landsgrenzen te beperken tot het minimum, met het wintersportseizoen in het achterhoofd. Doel en middel zijn echter niet altijd gelijk aan elkaar, hetgeen ten kosten kan gaan van het dagdagelijkse leven in de grensregio's. Er bestaan echter voorbeelden hoe het wel kan, zoals deze blog beschrijft.
 • law blog sarah schoenmaeker_sculpture het belang van onze taal

  Het belang van onze taal

  22 februari 2021
  Over het feit dat Vlaanderen en Nederland een gemeenschappelijke taal bezigen is al veel gezegd en geschreven. Toegegeven, het Nederlands zoals gebruikt in Nederland en Vlaanderen is niet identiek en klinkt niet gelijk, maar desalniettemin kan er niet worden ontkend dat de taal van beide landen dezelfde is. Omwille van deze verenigende factor kan de vraag worden gesteld of België en Nederland niet meer inspanningen kunnen doen om de Nederlandse taal te promoten.
 • pexels-9660-money-pink-coins-pig-skitterphoto.jpg

  Werk in uitvoering: Belgisch sociaal beleid op de schop

  27 november 2020
  Na 493 dagen van intensieve onderhandelen kent België een nieuwe federale regering 1 Het grootste bedrag dat voor het nieuwe beleid is vrijgemaakt wordt geïnvesteerd in het sociaal beleid, namelijk 2,3 miljard euro van de in totaal 3,2 miljard euro. De doelstelling van de federale regering is om de sociale zekerheid te beschermen en de financiering op lange termijn veilig te stellen. Dientengevolge wordt zowel het stelsel van de sociale zekerheid als het pensioenstelsel de komende jaren flink gemoderniseerd. Deze bijdrage analyseert het sociaal beleid waarbij...
Abonneren op Blog