Civic Engagement Activities

Maastricht University erkent het belang van vrijwilligerswerk door studenten en wil je daarbij ondersteunen. We faciliteren je door mogelijkheden voor vrijwilligerswerk aan te bieden in ons Personal & Professional Development portal. Omdat we je inzet en betrokkenheid waarderen, erkennen we je deelname met de digitale edubadge Global Citizenship.

Vind Civic Engagement Activities in ons Personal & Professional Development Portal
Informatie voor studenten

Informatie voor vrijwilligersorganisaties

De UM vindt het belangrijk dat studenten verbonden zijn met hun gemeenschap. Met vrijwilligerswerk doen ze niet alleen goed voor anderen, organisaties en de samenleving, maar ontwikkelen ze ook competenties die belangrijk zijn voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en welzijn. Vrijwilligerswerk kan hen helpen om in contact te komen met nieuwe mensen, om een gevoel van verbondenheid te krijgen en om meer te integreren in de gemeenschap.

We merken ook dat sommige organisaties worstelen met het vinden van nieuwe vrijwilligers en hoe ze die kunnen aantrekken. Met ons portaal willen we onze gemeenschap ondersteunen en geïnteresseerde studenten aan uw organisatie koppelen.


Studenten die deelnemen aan vrijwilligerswerk stemmen af op de realiteit van de behoeften van mensen, organisaties en de samenleving. Deze toepassing op de actuele vragen van mensen, organisaties en de samenleving sluit aan bij challenge-based learning, dat hen uitnodigt en stimuleert om hun door Probleemgestuurd Onderwijs ontwikkelde competenties toe te passen en te verfijnen, op de actuele relevante vragen in niet-academische settings. Zij leren hun academisch verworven expertise, competenties en vaardigheden aan te passen en toe te passen om de uitdagingen buiten de academische setting aan te gaan. Op een manier die voor henzelf en voor hun omgeving de moeite waard en duurzaam is. 

Als organisatie kunnen jullie hieraan meewerken. Jullie ondersteunen onze studenten tijdens hun reis van zelfontplooiing en leren hen wat maatschappelijke betrokkenheid is. Hier zullen zij hun hele leven profijt van hebben. Tegelijkertijd kunnen onze studenten jullie niet alleen extra handen bieden, maar brengen zij ook nieuwe kennis, energie, enthousiasme en ideeën met zich mee.

Registreer uw organisatie hier: UM Personal & Professional Development Portal  

Helping hands in voluntary work

Informatie voor studentenorganisaties

Sommige studentenorganisaties hebben activiteiten en of commissies die voldoen aan de eisen. Studenten die deelnemen aan deze activiteiten/commissies kunnen in aanmerking komen voor de erkenning.

Voordat studenten van studentenorganisaties de erkenning kunnen aanvragen, behoren studentenorganisaties hun activiteiten eerst te laten goedkeuren door de UM. Het bestuur van een studentenorganisatie moet hiervoor dit formulier invullen en sturen naar volunteer@maastrichtuniversity.nl. De activiteit wordt beoordeeld, en de organisatie wordt op de hoogte gesteld van de beoordeling.

Organisaties tot en met vijf personen
Sommige organisaties zijn klein en bestaan uit minder dan zes studenten. We begrijpen dat het erkennen van elkaar in zo'n geval erg moeilijk kan zijn. Daarom keurt het projectteam met de directeur SSC de deelname goed voor organisaties met maximaal vijf studenten. Voor kleine organisaties kan het projectteam aanvullende vragen stellen.

Frequently Asked Questions

Wat heb ik eraan?
Wij denken dat je anderen kunt helpen met je vaardigheden, en dat je af en toe wel een pauze kunt gebruiken van al die colleges en PGO-sessies. Zeg maar dag tegen persoonlijke en professionele ontwikkeling! Natuurlijk is vrijwilligerswerk een pluspunt op je cv, maar je leert ook nieuwe mensen kennen en het komt ten goede van je welzijn.

Kan ik het combineren met mijn werk of andere activiteiten?
Heb je een uurtje tijd? Dat kan genoeg zijn om een ander vooruit te helpen. In onze database vind je verschillende activiteiten en projecten. Je besteedt dus precies zoveel tijd als je wilt aan het project dat het beste bij je past.

Hoe werkt het?

  1. Op de Personal & Professional Development Portal vind je verschillende vrijwilligersactiviteiten waar je aan kunt deelnemen. Meld je aan en de organisatie neemt contact met je op en maakt afspraken met je.
  2. Als je de activiteit hebt afgerond of minimaal 28 uur hebt deelgenomen, schrijf je een reflectie over je deelname en je ontwikkeling.
  3. De organisatie moet je reflectieformulier goedkeuren en verklaart daarmee je actieve deelname.
  4. Na goedkeuring van de organisatie kun je de erkenning aanvragen bij de UM.
  5. Wanneer de UM je maatschappelijke betrokkenheid erkent, ontvang je een link naar edubadge om je Global Citizenship badge te claimen.

Wanneer moet ik de activiteit vervullen?
Je kunt je deelname starten wanneer het jou en de organisatie uitkomt. Je moet wel minstens 28 uur deelnemen binnen één kalenderjaar, vanaf het moment dat je begint met de activiteit.

Ik ben een niet-EU-burger. Kan ik vrijwilligerswerk doen?
Niet-EU-burgers hebben altijd een Tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig, wanneer ze in Nederland willen werken, ook studenten. De werkgever moet de tewerkstellingsvergunning aanvragen, in dit geval de burgerorganisatie. Neem contact op met de organisatie waar je vrijwilligerswerk wilt doen voor meer informatie.

Ik krijg een vrijwilligersvergoeding voor mijn vrijwilligerswerk. Wat betekent dat voor mijn belasting?
In Nederland kennen we de vrijwilligersregeling. Deze regeling kent maximumbedragen waarover je geen belasting hoeft te betalen. Boven deze bedragen moet je wel belasting betalen. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst: Vrijwilligersvergoedingen (www.belastingdienst.nl).

Sommige landen kennen de vrijwilligersregeling niet. Voor internationale studenten is het belangrijk om te weten waar je belasting moet betalen en hoe de belasting in jouw land geregeld is.

Wat verstaat de UM onder positieve maatschappelijke impact?
In het algemeen gaat het bij positieve sociale impact om het in grotere mate helpen van (meer) mensen; een beter verwacht welzijn. Meer informatie over maatschappelijke impact vindt u op: Wat is sociale impact? Een definitie - 80.000 uur (www.80000hours.org).

Je hoeft sociale impact niet te meten. Voor de UM is het belangrijk dat je nadenkt over wat jouw deelname aan de activiteit betekent voor de mensen/gemeenschap die je helpt.

Ik heb deelgenomen aan een activiteit die voldoet aan de eisen voor erkenning. Hoe kan ik erkenning krijgen voor deze activiteit? 
Wanneer jouw CEA voldoet aan de voorwaarden, kun je in aanmerking komen voor de badge Global Citizenship. Neem hiervoor contact met ons op via volunteer@maastrichtuniversity.nl

Ik ontvang financiële steun voor bestuursmaanden. Wordt dat beschouwd als salaris en kan ik daarom geen erkenning als wereldburger krijgen?
De bestuursmaanden worden betaald als compensatie voor eventuele studievertraging en de extra kosten die dat met zich meebrengt. Het is dus geen salaris. Als jouw bestuursjaar verder aan de voorwaarden voldoet, kan het in aanmerking komen voor erkenning als activiteit.

Ik heb deelgenomen aan meerdere CEA die voldoen vaan de voorwaarden. Krijg ik dan een andere badge?
Er wordt één soort badge voor CEA uitgegeven. De badge kan gepersonaliseerd worden door een narrative toe te voegen. In de narrative kun je aangeven wat je hebt gedaan, wat je hebt ontwikkeld en voor hoeveel uur. Hierdoor kan duidelijk worden gemaakt dat het om verschillende activiteiten gaat. Je kunt maximaal vijf Global Citizenship badges behalen.