Stoppen met je studie

Studenten van de Universiteit Maastricht (UM) die stoppen met hun studie moeten een aantal zaken op tijd regelen. Het maakt daarbij niet uit of je afstudeert, of dat je voortijdig stopt.

  1. Dien een uitschrijfverzoek in bij Studielink
  2. Stop je studiefinanciering en studentenreisproduct
  3. Kijk of je te veel betaald collegegeld terugkrijgt
  4. Verhuis je naar het buitenland? Geef dit dan door aan de gemeente

1. Dien een uitschrijfverzoek in bij Studielink

Uitschrijven doe je via Studielink. Dien dit verzoek in zodra je je afstudeeropdracht of scriptie indient of je laatste examen aflegt. Je registratie wordt beëindigd met ingang van de eerste van de maand, volgend op de maand waarin de Universiteit Maastricht je uitschrijvingsverzoek heeft ontvangen. Als je afstudeert zonder jezelf uit te schrijven, kan dit gevolgen hebben voor het collegegeld dat je moet betalen.

Let op: je kunt je niet met terugwerkende kracht uitschrijven. Als je bijvoorbeeld op 12 december een verzoek doet om je inschrijving per 1 november te beëindigen, dan is dat niet mogelijk.

Ga naar Studielink   om je uit te schrijven

Je verzoek wordt vervolgens verzonden naar de UM en in behandeling genomen. Op <Mijn Studielink pagina> kun je via <Mijn ontvangen berichten> en via <Mijn opleidingen (Status)> de voortgang van je verzoek in de gaten houden.

Zodra de UM je uitschrijving heeft bevestigd aan Studielink, krijg je in Studielink de eindstatus <Uitgeschreven>.

Lees meer over uitschrijven via Studielink

2. Stop je studiefinanciering en studentenreisproduct

Ben je niet meer als student ingeschreven bij een opleiding in het Hoger Onderwijs in Nederland? Dan heb je geen recht meer op studiefinanciering en je studentenreisproduct.

Stopzetten studiefinanciering

Als je een verzoek tot uitschrijving hebt ingediend, betekent dit niet dat je studiefinanciering en studentenreisproduct ook automatisch stoppen. Dit moet je zelf doorgeven. Je studiefinanciering zet je stop via de website DUO. Je kunt je studiefinanciering per direct stopzetten of een einddatum in de toekomst doorgeven. 

Stopzetten studentenreisproduct

Je studentenreisproduct moet je zelf stopzetten bij een ophaalautomaat. Zet je studentenreisproduct uiterlijk stop op de tiende dag van de maand waarin je er geen recht meer op hebt. Je mag vanaf de eerste dag van die maand al niet meer met je studentenreisproduct reizen.. Gebruik je het studentenreisproduct als je er geen recht meer op hebt, dan krijg je een ov-boete van DUO.

Voorbeeld: als augustus de laatste maand is waarin je recht hebt op het studentenreisproduct, dan moet je uiterlijk op 10 september je studentenreisproduct stopzetten.

Let op: De Universiteit Maastricht accepteert geen claims voor opgelopen boetes als je je niet op tijd uitschrijft via Studielink, je studiefinanciering beëindigt en/of je studentenreisproduct niet op tijd stopzet.

Lees meer over stopzetten studentenreisproduct  

3. Kijk of je te veel betaald collegegeld terugkrijgt

Als je bent uitgeschreven, is het mogelijk dat je een deel van het betaalde collegegeld terugkrijgt. Voor elke maand van het studiejaar waarvoor je niet meer staat ingeschreven, ontvang je 1/12 deel van het collegegeld terug.

  • Als je bent ingeschreven als extraneus dan is restitutie van examengeld bij beëindiging van de inschrijving niet mogelijk.
  • Betaalde je in termijnen? Dan vindt er een verrekening plaats en wordt de incasso stopgezet.
  • Schrijf je je uit met ingang van 1 juli of 1 augustus? Dan heb je geen recht op teruggave van het betaalde collegegeld. Hiervoor verwijzen we je naar het Inschrijvingsbesluit van de UM. Je kunt ervoor kiezen om je voor de maanden juli en augustus niet uit te schrijven.

Vragen over de teruggave van collegegeld
Stuur een e-mail naar: tuitionfeepayment@maastrichtuniversity.nl 

Vragen over incasso en restitutie?

Finance, Debiteurenadministratie
ma t/m vrij  08:00 - 12:00 uur
+31 43 388 4752
tuitionfeepayment@maastrichtuniversity.nl

4. Verhuis je naar het buitenland? Geef dit dan door aan de gemeente

Als je Maastricht gaat verlaten en naar het buitenland verhuist, geef dit dan door aan de gemeente. Zo voorkom je dat je alsnog gemeentelijke belastingen moet betalen bij terugkeer naar Nederland. Daarnaast kan het voor je huisgenoten of de eventuele volgende huurder van je kamer of appartement een probleem vormen als jij nog ingeschreven staat op je oude adres.

Je verhuizing doorgeven kan online.