Onderzoek

De UM kan je persoonsgegevens verwerken in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Dit doet de UM ten behoeve van het algemeen belang, belangen van relaties van de UM en/of gerechtvaardigde belangen van de UM zelf. Je wordt hierover altijd specifiek geïnformeerd wanneer dat vereist is op grond van de wet.