22 november 2017

Meer plezier in de legal classroom

Het beroep advocaat, de juridische dienstverlening, ja de hele arbeidsmarkt van de toekomst verandert radicaal en vraagt om nieuwe, 'softe', vaardigheden. Er is daarom een onderwijsrevolutie nodig, waaraan innovatieve technologie een belangrijke bijdrage kan leveren, stellen Bram Akkermans, Catalina Goanta en Gwen Noteborn van de faculteit Rechten. Zij integreren simulaties, virtuele werelden en hologrammen in hun onderwijs. “Innovatief onderwijs zit in ons DNA.”

Geschoold in techniek
De samenleving verandert en met haar het beroep van advocaat en juridische dienstverlening. Voor een testament kun je naar de Hema, voor juridische vragen bezoek je websites als vraaghugo.nl, voor een geschil stap je niet naar de rechter maar kies je voor mediation. Volgens het drietal staan we aan de vooravond van een revolutie in het onderwijs. Waarbij de focus met name ligt op het leren van, wat de drie noemen, 'soft skills' of ook wel, procedurele kennis: luisteren, onderhandelen en bemiddelen. Het zijn de vaardigheden van de 21ste eeuw, waar nu al een toenemende vraag naar is op de arbeidsmarkt.

Opkomende technologieën bieden een toolkit waarmee zulke procedurele vaardigheden kunnen worden geoefend in een real life context. Dit bleek al uit eerder onderzoek van Noteborn. Volgens Goanta zijn er een aantal voordelen. “Ondanks dat er steeds minder geld komt voor meer studenten, kan er toch individueel onderwijs worden aangeboden.” Maar de grootste winst is misschien wel dat studenten 'tech literate' worden, ze raken geschoold in techniek. “Het snel doorhebben en kunnen werken met nieuwe technologie is tegenwoordig cruciaal op de werkvloer. Het leidt tot grotere inzetbaarheid.”

Academisch plezier
In haar proefschrift Education Revolution laat Noteborn bovendien het grote belang van de 'fun factor'  van de nieuwe technologie zien. Academisch plezier leidt tot betere studieresultaten. “Het gebruik van technologieën als Google Glass vinden studenten cool en enerverend. Ze zijn hierdoor meer betrokken, waardoor ze harder werken, wat resulteert in minder examenvrees en meer studiesucces. Moderne apparaten zijn fun, achter een boek zitten is slaapverwekkend. Hoe meer plezier in de klas hoe beter de prestaties.” Dankzij het succesvol gebruik van Google Glass gaan de docenten binnenkort experimenteren met Microsoft HoloLens, een bril om een hologram te gebruiken. “Zo kun je het laten lijken of er een rechter aanwezig is in de klas.”

Laagdrempelige technologie
Volgens het drietal is de universiteit zich nog onvoldoende bewust van de voordelen van de nieuwe technologie. Goanta: “Het is misschien een cliché, want het was 20 jaar geleden ook al zo, maar er is absoluut een massieve kloof tussen wat je leert aan de universiteit en wat in de praktijk wordt gevraagd.” Twee jaar geleden begon het drietal binnen de rechtenfaculteit voorzichtig te experimenteren met wearables. “Veel mensen zijn bang voor nieuwe technologie, maar dat is niet erg. Je kunt ook laagdrempelige technologie inzetten, bijvoorbeeld Facebook bij bemiddeling. Wat wij doen is niet voor iedereen, maar toont het potentieel van technologie in onderwijs.”

Bloeddruk
Voor de toekomstige docent biedt de nieuwe technologie alleen maar kansen. Noteborn: “Het onderwijs zal meer gepersonaliseerd worden. Dat kan bijvoorbeeld door het meten via wearables van biomedische data zoals bloeddruk en hartslag. Blijkt hieruit dat een student tijdens het pleiten last van ernstige stress heeft, dan kun je hem geruststellen en de angst reduceren. Via de biomedische feedback zie je direct of dit werkt. De nieuwe technologie stelt een docent ook in staat beter te sturen op motivatie en specifieke competenties of tekortkomingen van de student. Je merkt via een smartwatch bijvoorbeeld op dat een student meer oogcontact met de rechter moet maken of attendeert hem op de inhoud van een bepaald wetsartikel. ” Akkermans: 'De klas van de toekomst zal virtueler zijn. Dit kan een effectieve bijdrage leveren aan de stijl van Maastricht University: directe relaties in kleine groepen.' Maar de fysieke klas verdwijnt niet, stelt hij gerust. “De on campus-ervaring, het elkaar ontmoeten en samen dingen doen, zal er altijd blijven.”

Door: Hans van Vinkeveen (tekst) en Hugo Thomassen (fotografie).