Evaluatie van de Warmetruienweek 11-15 februari 2019

Op 15 februari was het nationale Warmetruiendag. Meer dan 200.000 mensen hebben deelgenomen door hun verwarming die dag één graad lager te stoken. Onze universiteit heeft zelfs een hele week de verwarming lager gezet in het merendeel van haar gebouwen. We willen iedereen bedanken voor het (al dan niet vrijwillig) meedoen. De reacties waren erg divers van: ‘laten we dit het hele jaar doen’ tot ‘ik moest mijn jas aanhouden’.

Wat we hebben geleerd

In sommige gebouwen of delen van gebouwen was het binnenklimaat in die week verre van aangenaam. Let wel, dit was nooit onze intentie. We hebben een aantal klachten in de loop van die week meteen kunnen verhelpen, echter in sommige gevallen was dit niet mogelijk of waren de klachten te laat gemeld. Een bekend probleem is de slechte isolatie van sommige gebouwen. Vanwege de monumentale status is isoleren complex en duur. Om in die gebouwen het binnenklimaat te verbeteren is maatwerk nodig.

Onze conclusie is dan ook dat sommige gebouwen (nog) niet klaar zijn voor een Warmetruienweek. Positief is wel dat wij nu actief de samenwerking opzoeken met de verschillende partijen om het werkklimaat én het energieverbruik in die cruciale (delen van) gebouwen te verbeteren. Wij houden jullie hiervan op de hoogte.

Ook zullen we binnenkort de exacte berekeningen bekend maken van de gerealiseerde CO2-besparing gedurende de Warmetruienweek. Samen hebben wij toch een hoop bespaard!

Werkgroep Warmetruienweek

UM Warm Sweater week 2019

Lees ook

  • We ontdekken elke dag nieuwe dingen over medewerkers en studenten hier op onze faculteit. Dat Lieve wil dat gezondheidstips evidence-based zijn. Dat Alisa van Moskou naar Maastricht is verhuisd om eerstejaarsstudent Regenerative Medicine and Technology te worden. En dat Sofie haar master Health and...

  • Door de vergrijzing heeft Zuid-Limburg te maken met aanzienlijke uitdagingen in gezondheid en welzijn. Onderzoek en innovatie van de UM maakt nu al een verschil. Hilde Verbeek, voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg, over hoe we ouderen in hun kracht kunnen zetten en het...

  • Hoe gaan mensen met elkaar om op sociale media en andere online platforms? Hoe belanden ze in conflict? En het belangrijkste: hoe kunnen we voorkomen dat die discussies escaleren? Promovendus Maud Oostindie doet er onderzoek naar. En dan is ze ook nog het nieuwe ‘Face of Science’ van de Universiteit...