19 mei 2020

De Universiteit Maastricht in Coronatijd

De Nederlandse universiteiten zetten zich op alle mogelijke manieren actief in om het coronavirus te bestrijden. Ze werken samen en zoeken naar oplossingen in deze crisis. Dat uit zich in veel verschillende vormen, van actueel onderzoek tot vrijwillige inzet, van digitaal kennis verspreiden, tot het doneren van apparatuur en materiaal. Ook de universiteit Maastricht draagt haar steentje bij.