ChatGPT en studeren – gebruiken is prima, misbruiken niet

ChatGPT is in staat om plausibele wetenschappelijke argumentatie te genereren. Dat betekent een serieuze uitdaging voor het hoger onderwijs. Walter Jansen van EDLAB, het UM-instituut voor onderwijsinnovatie en Peter Vermeer, voorzitter van het comité van examencommissies, vertellen hoe we om moeten gaan met deze nieuwe tool en hoe we de kwaliteit van het onderwijs kunnen bewaken.

Walter Jansen van EDLAB ziet de release van Chat GPT-3 als een grote stap voorwaarts, maar ook als een deel van een voortdurende ontwikkeling. "Ik denk dat GPT-3 een soort gamechanger is, omdat de toon zo overtuigend is. Maar LLM's [Large Language Models] bestaan natuurlijk al een tijdje." Terwijl het nu als een nood wordt gezien om op te treden tegen studenten die bij het maken van hun opdrachten GPT, hebben Jansen en zijn collega's al langer nagedacht over hoe om te gaan met deze LLM's.

"Je ziet een stroming die het probeert te bestrijden en wil terugvallen op traditionele examens met pen en papier, onder toezicht – maar ik denk niet dat dat ons ergens zal brengen." Jansen erkent de soms hilarische gebreken van GPT, maar denkt ook dat we er vanuit strategisch oogpunt vanuit moeten gaan dat het zich snel zal ontwikkelen en binnenkort bijna perfect zal zijn. "Dat betekent dat het zinvoller is om het te integreren in het curriculum, op een organische manier. Dus niet alleen een module over hoe het werkt, maar leren hoe je het moet gebruiken in verschillende situaties."

Digitale geletterdheid

Jansen denkt dat het PGO-model van de UM, dat is gebaseerd op zowel constructief en zelfsturend onderwijs, als op collectief, contextueel leren, LLM's zou kunnen gebruiken als gewoon een nieuwe tool om informatie te verzamelen. "Maar twee dingen zijn cruciaal. Ten eerste moet je leren hoe je het systeem stuurt – dus hoe je de juiste vragen stelt om er het meeste uit te halen. Ten tweede moet je zeer digitaal geletterd zijn om betekenis te kunnen geven aan wat het produceert." Dat laatste wordt steeds meer gezien als een essentiële vaardigheid.

"ChatGPT genereert gewoon een plausibele tekst op basis van niet auteursrechtelijk beschermde informatie, maar door de overtuigende toon vergeet je al snel dat het misschien wel complete onzin is." GPT wordt voortdurend verbeterd, mede dankzij feedback van gebruikers, maar het is belangrijk om te begrijpen dat het niet feitelijk betrouwbaar is. Toen Jansen voor de eerste keer vroeg wie UM-voorzitter Rianne Letschert was, werd in het antwoord de UM niet vermeld. Wat enigszins verontrustend is. (Maar misschien weet het programma gewoon iets wat wij nog niet weten. Volg @Rianneletschert en @MaastrichtU voor de laatste transfergeruchten...)

"Studenten zijn opgegroeid in een informatiejungle en zullen daar ook werkzaam in zijn. In plaats van dat weg te wensen, moeten we leren ermee om te gaan." Kritisch nadenken over informatie is daarbij cruciaal. In zijn eigen onderwijsactiviteiten bij European Studies laat Jansen studenten ChatGPT om feedback vragen op door hen ontwikkelde argumenten. Vervolgens reflecteren ze samen op de output en beoordelen ze de kwaliteit ervan. Het is een voorbeeld van het pragmatisch inbedden van deze en andere technologieën in het onderwijs, met het oog op het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden.

Beoordelingen als deel van het leerproces

ChatGPT kan dus worden gebruikt als een tool binnen het PGO – als een onbetrouwbare partner met specifieke skills. Maar dan zit je nog steeds met het probleem van de beoordelingen. Jansen begrijpt de noodzaak van kwaliteitscontrole bij het toekennen van studiepunten en uiteindelijk een diploma, maar ziet beoordelingen als onderdeel van het leerproces. "Idealiter bevatten beoordelingen concrete feedback en geven ze je een manier om te verbeteren, te groeien." In plaats van de controle te verscherpen, gaat hij op zoek naar manieren om studenten te koppelen aan de papers die ze schrijven, bijvoorbeeld door ze hun argumentatie te laten presenteren.

Jansen vindt het problematisch om studenten te zien als potentiële fraudeurs. Ze investeren immers geld en tijd om specifieke kennis en vaardigheden op te doen. "We moeten hun intrinsieke motivatie en gevoel voor integriteit niet onderschatten." Peter Vermeer, die naast voorzitter van het comité van examencommissies ook lid is van de examencommissie van de Faculty of Science and Engineering (FSE), is het daarmee eens: "Het probleem is meer de perverse stimuleringsstructuur van opgeschaald, gecommodificeerd onderwijs dat studenten met elkaar laat concurreren om cijfers."

Maar Vermeer benadrukt juist dat beoordelingen een integraal onderdeel zijn van het onderwijs. "Studenten hebben het recht om te weten waar ze staan met betrekking tot de beoogde leerresultaten. En voor degenen die de curricula ontwerpen is het ook cruciaal om te weten of de aanpak heeft gewerkt of moet worden bijgesteld." Hij merkt op dat iedereen die zich aan de UM bezighoudt met het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs, ook oog heeft voor verbetering ervan. Examens zijn geen doel op zich.

Tijdelijk werken met een noodverband

Toch moet de Examencommissie reageren op ChatGPT, en wel zo snel mogelijk. Ze heeft drie instrumenten tot haar beschikking. "Je kunt fraude opsporen door te vertrouwen op software." De UM maakt al gebruik van verschillende van dergelijke programma's om plagiaat op te sporen. Maar, zegt Vermeer, het ziet er niet naar uit dat een van de momenteel beschikbare programma's zinvolle resultaten kan opleveren.

Dan is er preventie, bijvoorbeeld door studenten te vragen op locatie en onder toezicht examens te maken, in plaats van thuis. "Dit is eigenlijk waar we op dit moment toe gedwongen zijn. Er is al veel gepland en georganiseerd met betrekking tot de examens, dus dat wordt lastig, maar we moeten de wetenschappelijk integriteit en de kwaliteit van ons onderwijs kunnen garanderen." Vermeer ziet dit meer als een noodverband waarmee we het einde van het academisch jaar kunnen halen.

"Dit zijn drastische ingrepen; op dit moment zijn ze nodig, maar ik hou er niet van. Je ontneemt studenten de mogelijkheid om zichzelf te toetsen aan een bepaald beoogd leerresultaat, bijvoorbeeld het schrijven van een paper." Vermeer geeft de voorkeur aan het integreren van de nieuwe technologie in het curriculum. "Volgend jaar willen we slim AI-gebruik opnemen als beoogd leerresultaat en dit organisch inbedden in het curriculum. Studenten moeten begrijpen hoe het werkt en leren hoe je het stuurt en de output evalueert."

Vooral een uitdaging voor studenten

Vermeer vindt het absurd om de situatie te zien als een nulsomspel, waarbij onderwijsinstellingen tegen leerlingen worden opgezet. "Studenten zijn onze partners: zij winnen niet door een leerresultaat te vermijden, maar verliezen. Evenzo winnen docenten niet door fraude op te sporen – zij winnen door onderwijs te geven aan studenten."

Hoewel Vermeer begrijpt waarom studenten misschien dolenthousiast worden van de mogelijkheden van ChatGPT, ziet hij de situatie veel grimmiger in. "Persoonlijk denk ik dat dit voor studenten een nachtmerrie is: AI is in opkomst als hun concurrent. De vraag moet niet zijn hoe zij dit kunnen gebruiken om geen vaardigheden en kennis op te hoeven doen. De vraag moet zijn hoe ze zich op een zinvolle kunnen onderscheiden van AI, dat voor hen op de arbeidsmarkt een existentiële bedreiging zal vormen. Slimme studenten moeten eisen dat ze vaardigheden leren waarmee ze in deze omstandigheden relevant blijven."

Door: Florian Raith

Peter Vermeer

Peter Vermeer is voorzitter van de Examencommissie van de Maastricht School of Liberal Arts and Sciences van FSE en doceert aan het University College Maastricht. Hij is tevens voorzitter van het comité van examencommissies, waarin alle voorzitters van examencommissies zitting hebben.

Lees ook

  • Met de dit jaar gestarte bachelor Computer Science versterkt de Universiteit Maastricht zijn positie verder als bèta-universiteit. De belangstelling voor de nieuwe opleiding was boven alle verwachting: zo’n 300 studenten uit alle hoeken van de wereld gingen in september aan de slag. “De...

  • De gezondheidszorg wordt geconfronteerd met beperkte middelen. Zonder slimme innovatie komt de kwaliteit van zorg voor alle patiëntengroepen in gevaar. Jessica Storm, alumna van de masteropleiding Healthcare Policy Innovation and Management, deed onderzoek naar de kosteneffectiviteit van...

  • Waren je examens voor jou echt een fluitje van een cent? Was je goed voorbereid en had je genoeg tijd over? Dan zal het werk van Anique de Bruin je leven niet veranderen. Maar voor alle anderen biedt de hoogleraar Self-regulation in Higher Education nuttige inzichten en hulpmiddelen. Samen met een...