Nieuwste blog artikelen door ITEM

 • Zou het Europees Sociaal Model dan toch realiteit worden?

  18 maart 2019
  door: 
  ITEM in General, Law
  Meer dan 17 miljoen werknemers die in een andere lidstaat wonen of werken, worden blootgesteld aan mogelijke schendingen van hun rechten, hetzij als gevolg van een slechte toepassing van de EU-regels, desinformatie of een gebrek aan coördinatie tussen de lidstaten. Daarom is de EU van plan een nieuwe autoriteit op te richten die de ‘’fair mobility’’ binnen de EU zal ondersteunen. Dit zodat burgers en bedrijven de kansen die de interne markt biedt, kunnen benutten en tegelijkertijd de samenwerking tussen nationale autoriteiten ondersteunt wordt, onder meer bij het...
 • Europees Hof van Justitie staat vermindering heffingskorting door Nederland toe

  13 maart 2019
  door: 
  ITEM in General, Law
  Met ingang van 1 januari 2019 wordt het belastingdeel van de heffingskorting niet meer automatisch aan grensarbeiders, die in Nederland werken maar niet in Nederland wonen, toegekend. Dit vormt een belemmering voor grensarbeiders. ITEM heeft hierbij reeds vraagtekens gezet. Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ) een interessante uitspraak[1] gedaan ten aanzien van het andere deel van de heffingskorting, het premiedeel: deze mag door Nederland tijdsevenredig verminderd worden.
 • Road

  Tolheffing: Na de Duitse Maut nu ook Péage in Wallonië?

  12 maart 2019
  door: 
  ITEM in General, Law
  Na Duitsland is ook Wallonië aan het denken over het invoeren van een tolheffing. Een resolutie voor een tolheffing is onlangs op 11 februari besproken tijdens de Commissie Budget van de Waalse Gewestregering. Het voornemen voor de Waalse tolheffing volgt het Duits idee: een wegenvignet, waarbij de prijs op tijdsperiode gedifferentieerd is. De Waalse belastingbetaler kan de kosten voor het wegenvignet aftrekken van de wegenbelasting. De extra opbrengsten worden op 50 miljoen euro per jaar geschat, welke feitelijk door de buitenlandse autogebruikers, waaronder ook...
 • Alexander Hoogenboom

  CJEU case law on EU citizenship: normatively consistent? Unlikely! - A response to Davies’ ‘Has the Court changed, or have the cases?’

  19 november 2018
  door: 
  ITEM in Law
  Geschreven door Alexander Hoogenboom, associate researcher bij ITEM. Dit artikel is alleen beschikbaar in het Engels Recent case law of the Court of Justice on EU citizens’ access to benefits has been seen by some as a restrictive turn compared to prior case law, in response to a rise in populism. However, the article by Davies in a recent special issue of the Journal of European Public Policy is to be commended for its original take on this alleged ‘turn to restrictiveness’.
Abonneren op Blog