Latest blog articles by ITEM

 • law_item_image_for_blog_dec_2022

  Grensoverschrijdende structuren en integratie essentieel voor de toekomst van grensregio’s

  5 december 2022
  door: 
  ITEM in Law
  “Het is van groot belang om van netwerken naar grensoverschrijdende structuren te komen. Naast verticale integratie vanuit de EU, moet samengewerkt worden aan horizontale integratie als een structuur dat buurlanden verbindt om grensbelemmeringen en –kansen te agenderen, analyseren en tot gezamenlijk toekomstperspectief te komen.”
 • WOE

  Working on Europe: met brainstorms, vlinders en hommeltjes…

  6 februari 2020
  door: 
  ITEM in General, Law
  Het was een inspirerende ochtend op een vroege decemberdag in het Eiffelgebouw in Maastricht. Een ruime en aangename omgeving, omlijst met een boeiend discussie format, nodigde de deelnemers uit om elkaar te vinden, hun initiatieven te promoten of simpelweg te brainstormen over gemeenschap en samenwerking in de Euregio Maas-Rijn.
 • Zou het Europees Sociaal Model dan toch realiteit worden?

  18 maart 2019
  door: 
  ITEM in General, Law
  Meer dan 17 miljoen werknemers die in een andere lidstaat wonen of werken, worden blootgesteld aan mogelijke schendingen van hun rechten, hetzij als gevolg van een slechte toepassing van de EU-regels, desinformatie of een gebrek aan coördinatie tussen de lidstaten. Daarom is de EU van plan een nieuwe autoriteit op te richten die de ‘’fair mobility’’ binnen de EU zal ondersteunen. Dit zodat burgers en bedrijven de kansen die de interne markt biedt, kunnen benutten en tegelijkertijd de samenwerking tussen nationale autoriteiten ondersteunt wordt, onder meer bij het...
 • Europees Hof van Justitie staat vermindering heffingskorting door Nederland toe

  13 maart 2019
  door: 
  ITEM in General, Law
  Met ingang van 1 januari 2019 wordt het belastingdeel van de heffingskorting niet meer automatisch aan grensarbeiders, die in Nederland werken maar niet in Nederland wonen, toegekend. Dit vormt een belemmering voor grensarbeiders. ITEM heeft hierbij reeds vraagtekens gezet. Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ) een interessante uitspraak[1] gedaan ten aanzien van het andere deel van de heffingskorting, het premiedeel: deze mag door Nederland tijdsevenredig verminderd worden.