Latest blog articles by Marjan Peeters

  • Academische luchtvaartemissies: zoeken naar klimaatvriendelijk gedrag van staf en student

    28 februari 2020
    Voor alle organisaties en bedrijven die voor hun functioneren veel gebruik maken van luchtvaartverkeer, stelt zich de vraag op welke wijze daarvoor verantwoordelijkheid zal worden genomen. Deze kan bestaan uit verschillende maatregelen, zoals elektronische communicatiemiddelen die de noodzaak voor reizen verminderen, of door het nemen van de trein voor relatief kortere afstanden. De meest omstreden optie lijkt te zijn om emissies van vliegreizen, die na bewuste afweging toch worden gemaakt, te compenseren met broeikasgas-emissierechten.