Nieuwste blog artikelen

 • Beste leden van de UM gemeenschap,

  De vergadering van de Universiteitsraad in november stond vooral in het teken van gesprekken over hoe de universiteit omgaat met spanningen in de gemeenschap in verband met de afschuwelijke gebeurtenissen in het Midden-Oosten en de universiteitsbegroting voor 2024...

 • Beste leden van de UM Gemeenschap,

  Veel van het werk van de Universiteitsraad bestaat uit het adviseren over beleidsvoorstellen en het goedkeuren van officiële documenten. De Raad is echter ook een plaats waar zaken worden besproken die de leden van onze gemeenschap bezighouden en waar het College...


 • Beste leden van de UM Gemeenschap,

  September markeert voor velen het begin van een nieuw hoofdstuk. Mensen in de universitaire gemeenschap beginnen in een nieuwe functie, starten nieuwe onderzoeksprojecten of schrijven zich in voor nieuwe colleges. En hoewel we soms heimwee hebben naar de rustige...

 • Beste leden van de UM Gemeenschap,

  Het einde van het academisch jaar is een drukke tijd voor ons allemaal. Projecten waar we aan hebben gewerkt worden afgerond, alles moet worden voorbereid voor het volgende academisch jaar, en we reflecteren op zowel de uitdagingen van het verleden als de kansen...

 • Beste Maastricht University gemeenschap,

  Sinds 1 mei heb ik de eer om voorzitter te zijn van onze Universiteitsraad. Ik ben verbonden aan UCM sinds 2007, waar ik diverse vakken in de politieke filosofie doceer. Als hoogleraar Liberal Arts and Sciences Education doe ik onderzoek naar de waarde van...

 • De negentiende-eeuwse staatsrechtgeleerde J.Th. Buys betitelde de procedure voor grondwetsherziening al als 'eene anomalie'. Een kleine minderheid van de Eerste Kamer kan als laatste een herziening van de Grondwet tegenhouden. En dat nadat die herziening in tweede lezing in de rechtstreeks gekozen...

 • “Het is van groot belang om van netwerken naar grensoverschrijdende structuren te komen. Naast verticale integratie vanuit de EU, moet samengewerkt worden aan horizontale integratie als een structuur dat buurlanden verbindt om grensbelemmeringen en –kansen te agenderen, analyseren en tot gezamenlijk...

 • In de ITEM Grenseffectenrapportage 2021 is in het dossier ‘Impact analyse van de toekomst van thuiswerken voor grensarbeiders na COVID-19’ onderzoek gedaan naar de gevolgen voor fiscaliteit en sociale zekerheid bij thuiswerken door grensarbeiders. Hybride werken heeft de toekomst, zo ook voor de...

 • Kiezers hebben al sinds de Grondwet van 1848 invloed op Grondwets­­herzieningen, al is feitelijk onduidelijk hoe. Dat zal ook na de aanstaande Grondwetsherzieningen niet anders zijn. Via het correctief referendum kan dat zeker niet. En dat staat los van de vraag of de vereiste meerderheid voor het...

 • Veel van het juristenwerk is een reactie op problemen die zich voordeden, en in het constitutionele domein is veel van wat wij bedenken en voorstellen voer voor politici. Staatsrecht is daarnaast ook politiek. De branche van de politiek die ook door het recht geregeerd en aan banden gelegd moet...