Latest blog articles by Fokke Fernhout

  • Ns trein_openbaar bestuur_blog op Law Blogs Maastricht

    Openbaar bestuur

    26 juni 2018
    Het bestuur in Nederland is openbaar, maar niet altijd. Zo bepaalt bijvoorbeeld art. 54 Gemeentewet dat de vergaderingen van het College van B&W met gesloten deuren wordt gehouden. Dat is maar goed ook, want er kan nogal het een en ander de revu passeren en dan moet er vrijuit gesproken kunnen worden.