Nieuwste blog artikelen

 • In mei 2018 presenteerde de Commissie het ontwerp voor een nieuw financieel kader voor de jaren 2021-2027. Daaruit blijkt dat de Europese Commissie onder meer wil dat subsidies die landen krijgen, afhankelijk moeten worden gemaakt van de mate waarin een lidstaat zich houdt aan de EU-wetgeving.

 • Het voordeel van het raadgevende referendum: de nuance kan worden gezocht bij het gevolg eraan geven en er kan achteraf worden recht gedaan aan de geschakeerde motieven van voor- en tegenstanders. 

 • Het is geen islamofobie: bescherming van Wilders of Aboutaleb lijkt eerder geweten te kunnen worden aan bedreiging uit moslimkring dan dat niet-moslims Jneid met de dood bedreigen. Wilt u zelf bescherming in uw gedachtengoed of geloof, betracht dan dezelfde tolerantie tegenover ongelovigen, anders...

 • Het Montesquieu Instituut (Universiteit Maastricht, sectie Staatsrecht) heeft van het Fonds Staatsman Thorbecke van de KNAW een grote subsidie gekregen om onderzoek te gaan doen naar de bescherming van de constitutionele rechtsorde tegen (populistische) bedreigingen waar traditionele constitutionele...

 • De kabinetsformatie is nog steeds een ondoorgrondelijk labyrint. Ondanks alle pogingen tot hervormingen valt er nog veel te verbeteren. Een terugblik op de formatie van 2017.

 • Baudet ziet zich zelf graag als voorvechter van het vrije woord: zijn politieke partij heet dan ook Forum (een forum is ook gemeenlijk een plaats voor vrij debat) voor Democratie (en democratie en meningsvrijheid gaan nu eenmaal hand in hand).

 • De stembus_ de omroeper_ het referendum_MLR

  Referendum ja of nee

  De wetgever is al net zo wispelturig als de kiezer. Tijdelijke referendumwet (2001-2005), speciale raadplegend referendum wet voor de Europese grondwet (2005-2008), het raadgevend referendum sinds 2015, en nu al weer een voorstel tot intrekking van de laatste wet. Het staatsrecht is toch niet een jo...

 • Uitjouwen, aanstootgevende taal, en zelfs aanstootgevende geluiden en tot op zekere hoogte ook gedragingen worden beschermd als ‘speech’ of als ‘symbolic speech’ door artikel 7 van de Grondwet; en als we met zijn allen vinden dat het strafrecht hier een goed instrument is, dan mag louter de...

 • EU blog future perspective

  Europese Zaken

  De afwezigheid van een staatssecretaris (en in het buitenland minister) voor Europese zaken, laat de Europese verschuiving mooi zien; ook dat Europa minder buitenlandse dan wel algemene en ook binnenlandse zaken is. Daarnaast zie je dat de premier steeds meer de primus is op het Europese vlak, die...

 • Art. 258 TFEU geeft de Europese Commissie de bevoegdheid om EU lidstaten voor het Hof te dagen voor schending van het EU recht. In tal van zaken spelen mogelijk/waarschijnlijk EU regels een rol, van privacy, vrij verkeer van kapitaal, en over de verdeling van asielzoekers over de lidstaten van de EU...