HvJ bevestigt: mini-jobs blijven onverzekerd en moeten ontmoedigd worden

3 oktober 2019

In diens arrest van 19 september 2019 oordeelde het Hof van Justitie dat de Nederlandse wetgeving, die grensarbeiders, die in Nederland wonen maar in Duitsland als mini-jobber werken, uitsluit van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel, verenigbaar is met het EU-recht. Als de Hoge Raad de aanpak van het Hof van Justitie volgt, blijft de status-quo gehandhaafd. Dit zou betekenen dat deze grensarbeiders zowel in Duitsland als in Nederland onverzekerd blijven. Juist daarom moet een dergelijke situatie worden ontmoedigd. Voor een nadere analyse van het arrest van het Hof van Justitie en de achtergrond daarvan verwijzen wij u graag naar het ITEM Cross-border Portal.

Ruben Tans

Ruben Tans is in januari 2021 begonnen als dubbel doctoraatskandidaat aan het Internationaal en Europees Recht departement en de Universiteit Hasselt (België). Zijn onderzoek richt zich op de integratie van personen die internationale bescherming genieten op de arbeidsmarkt en in het onderwijssysteem van België en Nederland. Door middel van een rechtsvergelijkende analyse van de Belgische en Nederlandse wetgeving en beleid inzake integratie, tracht hij een antwoord te geven op de vraag of men erin geslaagd is om de personen die internationale bescherming genieten en die na de migratiecrisis van 2015 in de EU zijn aangekomen, te integreren.

 

Ruben heeft een LLB in European Law School, evenals twee LLM's in European Law School en in Globalisation and Law (beide cum laude) van de Universiteit Maastricht.

 

Naast zijn onderzoek is hij lid van het Maastricht Centre for European Law (MCEL), het Institute for Transnational and Euregional cross-border cooperation and Mobility (ITEM) en de Ius Commune Onderzoekschool. Ruben combineert zijn werk als promovendus met een baan bij het GrensInfoPunt Maastricht, waar hij advies geeft aan grensarbeiders.