Beeldopnames

Tijdens door de UM georganiseerde evenementen en bijeenkomsten kunnen er beeldopnames worden gemaakt. Onder beeldopnames wordt verstaan foto’s en video’s. Dit wordt zoveel mogelijk vooraf en/of ter plaatse aangekondigd door de UM.

Afhankelijk van de omstandigheden waaronder de beeldopnames worden gemaakt, heeft de UM een gerechtvaardigd belang (journalistiek belang) bij het maken van de beeldopnames. In overige gevallen zal er toestemming worden gevraagd voor het maken en publiceren van beeldopnames.