Help jij om het UM onderwijs te optimaliseren?

Alumni Enquêtes 2023

Jaarlijks voert de UM alumnionderzoek uit onder drie afstudeercohorten, met als doel om onze opleidingen te verbeteren, inzicht te krijgen in de positie van onze alumni en te laten zien in hoeverre de UM-masteropleidingen studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt. De input wordt gebruikt om aankomende studenten te informeren; daarnaast geldt het voor de UM-faculteiten als waardevolle input over hun afgestudeerden, waar zij hun beleid mee kunnen doorontwikkelen. 

Ben je 1,5, 5 of 10 jaar geleden afgestudeerd aan een masteropleiding aan de UM? Dan stellen we het zeer op prijs als je de vragenlijst die aan jouw cohort is gekoppeld invult.

Onder de respondenten verloten we 4 iPads, 10 UM sweaters en meer!*

* Onder de respondenten die in 2021-2022 zijn afgestudeerd worden tevens extra prijzen in de vorm van giftcards verloot. Deze landelijke incentives worden uitgereikt door de Universiteiten van Nederland (UNL) in het kader van de Nationale Alumni Enquête (NAE). 

Verzamelen van belangrijke data
Het onderzoek levert een schat aan informatie op, bijvoorbeeld over hoe afgestudeerden over hun opleiding denken, wat hun baankansen zijn, in welke functies zij terechtkomen, over welke kennis en vaardigheden zij beschikken en wat zij belangrijk vinden op de arbeidsmarkt.

Het alumni onderzoek van de UM levert informatie op voor een breed scala aan stakeholders. Zo kan het scholieren helpen bij hun studiekeuze: wat zijn de baankansen per opleiding, waar en in welke beroepen komen afgestudeerden terecht? De informatie uit het alumni-onderzoek wordt onder andere twee keer paar jaar bij de Master Open Dagen van de UM gebruikt om studiekiezers te informeren. Daarnaast krijgt de UM en haar faculteiten zicht op hun afgestudeerden: hoe is het hen vergaan en hoe kijken ze terug op hun studie? Ook levert het alumni onderzoek van de UM belangrijke beleidsinformatie op. Zo is, onder andere gebaseerd op de uitkomsten van het alumni onderzoek van de UM, in 2016 employability van afgestudeerden een speerpunt geworden van de UM.

Uitvoering van het onderzoek
Het alumni onderzoek van de UM is opgesplitst tussen twee projecten. Binnen de Nationale Alumni Enquête (NAE) worden, onder auspiciën van de Universiteiten van Nederland (UNL), alumni van meerdere Nederlandse universiteiten 1.5 jaar na afstuderen benaderd om mee te doen aan een vragenlijst. Hiertoe schakelt de VSNU, Centerdata in. Daarnaast worden alumni van de UM ongeveer 5 en 10 jaar na afgestudeerden benaderd om mee te doen aan een vragenlijst. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) en en DESAN Research Solutions.

Inhoud alumni onderzoek van de UM
De vragenlijsten adresseren de volgende hoofddomeinen:

  • Aansluiting en voorbereiding van de opleiding op de arbeidsmarkt.
  • Succes op de arbeidsmarkt in termen van werkgelegenheid, salaris en aanstelling, als ook baantevredenheid en mate waarin men bijdraagt aan de maatschappij.
  • Verworven kennis en vaardigheden.
  • Tevredenheid met de opleiding, in termen van inhoud en de voorbereiding op de arbeidsmarkt (in de NAE).

Je gegevens worden anoniem verwerkt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)