Een nare seksuele ervaring kan komen met veel twijfels en onzekerheden. Het kan zijn dat je het idee hebt dat je overdrijft, het niet goed ziet of wat je hebt meegemaakt ‘toch niet zo erg was’. Het kan ook zijn dat je bang bent, bijvoorbeeld voor consequenties, dat iemand raar naar je gaat kijken of zegt dat het jouw schuld was.

Ten eerste, als jij geen goed gevoel hebt bij een ervaring, dan is dat valide. Ten tweede, wanneer iemand jouw grenzen overgaat is dat nooit jouw schuld.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is niet gebonden aan gender, leeftijd, seksuele oriëntatie, beperkingen of huidskleur. Mensen van alle genders kunnen ermee te maken krijgen.

Wat je ook ervaart, je mag altijd bij ons aankloppen. Het kan helpen om twijfels en onzekerheden te bespreken. We luisteren altijd naar wat jij wilt. Wanneer je verdere hulp wilt, kijken we graag met je naar de mogelijkheden, op een manier die bij jou past.

Wel is het goed om te weten dat de eerste deur waarop je klopt, mogelijk niet direct opent naar de ondersteuning die het meest bij jou past. Het kan een zoektocht zijn om de juiste hulp te vinden. Je hoeft ook dit niet alleen te doen. We denken graag mee of bieden een luisterend oor.

 We werken voortdurend aan de informatie op deze pagina. Heb je opmerkingen of suggesties? Alle feedback is welkom; stuur een e-mail naar sexualsafetyum@maastrichtuniversity.nl.

Hulp binnen de universiteit

Support within UM - Sexual Safety Programme

Team Sociale Veiligheid

Het sociale veiligheidsteam is een onafhankelijk orgaan binnen de universiteit. Het is hun taak om de sociale veiligheid binnen de universiteit onder de aandacht te brengen en te verbeteren. Ze doen dat niet alleen overkoepelend door te kijken naar beleid. Ze zijn er ook om iedereen op de universiteit te ondersteunen. Je kunt naar hen toe voor hulp, het delen van zorgen of het indienen van een melding of klacht. Gesprekken vinden plaats in een vertrouwelijke sfeer.

Het team bestaat uit onder andere de coördinator en vertrouwenspersonen. De coördinator kent alle wegen binnen de universiteit en is daarom ook het eerste aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon (studenten) is er om studenten te helpen en hun belangen te behartigen.

Wanneer er iets is gebeurd op de universiteit en je voelt je onveilig, kun je terecht bij het team. Dit mag zijn om een melding te maken, maar mag ook zijn om alleen even te praten. Nogmaals, ze zijn onafhankelijk en staan aan jouw zijde. Ze denken ook graag mee over oplossingen of andere vervolgstappen.

Wil je meer weten en/of contact met het team of de vertrouwenspersoon? Kijk dan op de pagina van het Team Sociale Veiligheid. Wil je meer weten over hoe het indienen van een klacht in zijn werk gaat? Lees dan verder op deze pagina.

 

 Studieadviseurs 

Elke faculteit heeft zijn eigen studieadviseur. Deze persoon weet alles over de mogelijkheden binnen jouw studie en faculteit. Je kunt hier dus terecht wanneer je je zorgen maakt over studiegerelateerde zaken.

We raden je aan om je studieadviseur te contacteren wanneer je merkt dat je gevoelens en gedachten je belemmeren in het studeren. Hiermee bedoelen we niet alleen of je wel of geen goede cijfers haalt. Ook als je bijvoorbeeld merkt dat je het niet kunt opbrengen om naar college te komen, je niet kunt concentreren of de stress te veel wordt.

Mocht dit het geval zijn, dan moedigen we je aan om contact op te nemen. Je studieadviseur kan meedenken over studieproblemen en je begeleiden in het maken van studiekeuzes. Jullie kunnen samen een studieplanning maken of kijken hoe je jouw studie zo goed mogelijk inricht. Ook kan de studieadviseur met je verwijzen naar verdere ondersteuning. Hierbij kun je denken aan een studentendecaan, disability support, career services of de universiteitspsycholoog.

Wil je in contact komen met de studieadviseur(s) van jouw programma? Kijk dan hier.

 

UM psychologen 

De universiteit beschikt over een aantal psychologen. Deze zijn er om te begeleiden bij psychische problemen. Ook hebben zij kennis van en ervaring met het ondersteunen van studenten. Ze doen individuele gesprekken en (online) trainingen. Ook kun je langskomen op het spreekuur.

De kanttekening aan de universiteitspsycholoog is dat er een limiet is aan wat ze mogen doen. Ze kunnen 3-5 individuele gesprekken voeren. Laat dat je in ieder geval niet tegenhouden. Wanneer er meer specifieke psychologische of psychiatrische ondersteuning nodig blijkt, helpen zij bij het zoeken naar de passende vervolgstap. 

We raden psychologische hulp aan wanneer je merkt dat je ervaring ervoor zorgt dat je vastloopt in het dagelijks leven. Wanneer je er zelf niet meer uitkomt, kan het fijn zijn als een professional je daarbij ondersteunt. Vaak kun je op redelijk korte termijn bij de universiteitspsycholoog terecht. Ook kunnen zij helpen inschatten of en wat voor vervolghulp passend zou kunnen zijn.

Als je hulp wilt van de universiteitspsycholoog, kun je je hier aanmelden.

 

Het indienen van een melding of klacht

Het Team Sociale Veiligheid kan je niet alleen ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing, ook kun je bij hen terecht wanneer je de universiteit wilt inlichten dat er iets aan de hand is. Je maakt dan een melding of een klacht.

Een melding en een klacht zijn twee verschillende dingen. Bij een melding wordt er een dossierregistratie gemaakt. Dit kan anoniem worden gedaan. Wanneer in de loop der tijd meer meldingen worden gemaakt, kunnen deze worden gebruikt om een ‘signaal’ af te geven. Bij een signaal kan een onderzoek worden ingesteld. Wanneer er een onderzoek plaatsvindt en jij hebt eerder een melding gedaan, kan het zijn dat er aan je wordt gevraagd of je mee wilt doen. Als je dat doet ben je niet meer anoniem. Een andere uitzondering op je anonimiteit is wanneer er op jouw verzoek vervolgstappen worden ondernomen waarbij jij logischerwijs niet meer anoniem kunt blijven.

Een klacht gaat naar de onafhankelijke klachtencommissie en mogelijk uiteindelijk naar het beleidsorgaan van de universiteit, het College van Bestuur. Ook kan een klacht niet anoniem worden gedaan. Alles tot aan het indienen van een klacht, noemen we ‘de informele’ route. Wanneer je een klacht indient spreken we van ‘formeel’.

Stel je zou een melding of klacht willen maken, hoe gaat dat dan in zijn werk?

1. Neem contact op met het team
Wanneer je contact opneemt, spreek je eerst met de coördinator. Dit kan zijn om je vragen of zorgen te bespreken, een melding of klacht te maken. Zij luistert naar je verhaal en bespreekt met je wat je wilt doen en wat de eventuele mogelijkheden zijn.

2. Op gesprek
Vervolgens kom je op gesprek. Dit kan zijn bij de coördinator of bij de vertrouwenspersoon, net wat jij prettiger vindt. Je kunt ook direct terecht bij een van de vertrouwenspersonen. Dit gesprek is niet gelijk een melding, maar wordt alleen een melding wanneer jij dat aangeeft.

3. Bespreken van opties
Ook zal in dit gesprek worden besproken wat voor verdere stappen er ondernomen kunnen worden. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan verdere ondersteuning binnen of buiten de universiteit. Een gesprek tussen de betrokkenen zou ook bij de opties kunnen horen. Voor alles geldt: alleen dat wat jij wilt gebeurt.

4. Het indienen van een klacht
Mocht je niet alleen een melding willen indienen maar ook een formele klacht, dan kan dat ook. Deze klacht gaat naar de onafhankelijke klachtencommissie, bestaande uit de Universiteit Maastricht, Open Universiteit en Hogeschool Zuyd. Je vult dan een klachtenformulier en schrijft een brief.

Als je een klacht wilt indienen is het niet verplicht om eerst alle stappen met het sociale veiligheidsteam langs te lopen. Wel raden we dat aan. De coördinator kan er namelijk voor zorgen dat je de klacht op de juiste plek wordt ingediend.

Mocht je het onprettig vinden om alleen naar de gesprekken te gaan, mag je ook een ‘supportbuddy’ meenemen.

Hulp buiten de universiteit

Support outside UM - Sexual Safety Programme

Centrum seksueel geweld

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning bij seksueel overschrijdend gedrag. Het is een samenwerkingsverband tussen forensische, medische en psychologische professionals. Het centrum heeft dus geen eigen locatie. Wel werken de betrokken medewerkers op fysieke locaties door heel Nederland (ook in Maastricht of in de buurt van Venlo).

Wanneer je een ervaring hebt gehad met (online of offline) seksueel grensoverschrijdend gedrag kun je bij hen terecht voor hulp. Wat voor hulp is afhankelijk van je situatie. Dit kan uitgebreidere ondersteuning inhouden, zoals psychische nazorg, maar alleen even bellen of chatten mag ook.

Het Centrum Seksueel Geweld kan een fijne eerste en laagdrempelige stap zijn in de richting van externe hulp. Wil je je gedachten delen, ervaar je klachten, zoek je een oplossing of denk je over aangifte, neem dan contact met hen op.


Als je een nare seksuele ervaring hebt meegemaakt, raden zij aan om hen binnen 7 dagen te contacteren. Er is dan de meeste kans om bewijs te behouden. Als jij je nu afvraagt hoe je het beste sporen kunt bewaren, bekijk dan ook hun sporenkaart.

Hoewel ze binnen 7 dagen daadkrachtiger kunnen handelen, mag je ze absoluut na 7 dagen contacteren. Of de gebeurtenis nu 6 dagen, 2 weken of 10 jaar geleden is, voel je vrij om hen te contacteren. Je kunt hen anoniem bellen of chatten.
 

Naar de politie

Voor het maken van een melding of voor het doen van aangifte, ga je naar de politie. Als je dit overweegt raden we vaak aan om toch eerst het Centrum Seksueel Geweld te contacteren. Het kan fijn zijn om te weten wat je te wachten staat. Zij kunnen dat goed aan je uitleggen. Daarbij staan ze ook in nauw contact met de zedenpolitie.

We hebben ook uitgebreide informatie over de (zeden)politie en aangifte.
 

Stichting Veilig Thuis

Als je te maken hebt met of vermoeden hebt van huiselijk geweld of kindermishandeling kun je terecht bij Stichting Veilig Thuis. Hoewel ze zich een advies- en meldpunt noemen, bieden ze ook advies en ondersteuning aan slachtoffers of omstanders. Hun hoofdzakelijke doel is om de situatie zo snel mogelijk veilig te maken.

Elke regio heeft een eigen Veilig Thuisorganisatie die op zijn beurt weer verbonden is met lokale hulpverleners. Afhankelijk van de situatie bieden zij zelf praktische hulp of zorgen ze dat de juiste lokale hulpverlener hulp biedt.

Als je hulp nodig hebt of een melding wilt maken, kun je hen chatten of bellen. Ze gaan dan met je in gesprek over passende vervolgstappen. Je kunt hen anoniem contacteren. Je vindt hun contactinformatie hier.
 

113 zelfmoordpreventie

Als je denkt aan zelfmoord of je zorgen maakt over iemand in je omgeving, kun 24/7 terecht bij 113 zelfmoordpreventie. Als instantie staan zij voor het doorbreken van taboes over zelfdoding. Met andere woorden, je kunt jouw gedachten veilig bij hen bespreken, vrij van schaamte en oordelen. Heb je zulke gedachten? Bel hen. Al is het om even je hart te luchten of de gedachtestroom te onderbreken. 
 

Help wanted

Help wanted is een hulplijn voor seksuele grensoverschrijdende situaties die online plaatsvinden. Dan kun je denken aan onder andere catfishing, cyberpesten of sextortion. Zij kunnen advies en praktische hulp hierin bieden. Dit doen ze niet alleen aan mensen wier grenzen zijn overgegaan. Ook wanneer je iemand kent bij wie dat is gebeurd of wanneer je zelf een grens bent overgegaan, kun je contact met hen opnemen via hun website (ook beschikbaar in het Engels).
 

GGD Limburg

De GGD is verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg binnen Nederland. Hun taakgebied is uiteenlopend. Infectieziekten, inentingen, gezonde leefomgeving, maar ook seksuele gezondheid is een greep uit alle thema’s waarbinnen zij taken uitvoeren. De GGD heeft locaties door heel Nederland, waaronder Limburg. Het Centrum Seksuele Veiligheid bij de GGD Limburg helpt mensen met vragen, zorgen en klachten op het gebied van seksualiteit. Wat ze voor je kunnen betekenen is uiteenlopend.

Het kan zijn dat je de GGD vooral kent als de plek waar je naartoe gaat voor tests of vaccinaties. Toch hoeft er niet iets ‘aan de hand’  te zijn voordat je hen mag benaderen. 

Je kunt ook bij GGD Limburg ook terecht voor vragen over seks. Dat kan een inhoudelijke vraag zijn over seksuele intimiteit (‘Het lukt me niet om een orgasme te krijgen. Wat kan ik doen?’) of vragen over soa’s, zwangerschap, anticonceptie, LHBTIQ+ of genderidentiteit. Je kunt dan langs op hun spreekuur. Ook kun je hen anoniem online benaderen.

Als er wel iets aan de hand is, kun je ook bij GGD Limburg terecht. Zo bieden ze hulp en ondersteuning bij ongewenste) zwangerschap. Als je ongewenst zwanger bent geraakt en je weet niet wat je moet doen, kun je keuzehulpgesprekken krijgen. Er wordt dan met je op een rijtje gezet wat je zou kunnen doen.  De consulten worden zowel in het Engels als Nederlands gedaan.

Ook het vertrouwelijk en discreet laten testen op een SOA kan bij de GGD. Als je een man bent die seks hebt met mannen, kun je ook hier een zelftestkit aanvragen voor HIV.

De GGD is er ter bevordering van seksuele gezondheid en oordeelt niet. Alle contact met GGD is vertrouwelijk. Er wordt dus geen informatie doorgegeven aan anderen, zoals je huisarts of familie. Vind meer informatie en de contactmogelijkheden op hun website.

Wat te doen bij drink spiking. Of bij vragen over de invloed van drugs op seks.

Heeft iemand zonder jouw toestemming of medeweten alcohol of drugs in jouw drankje gedaan (drink spiking) en heb je daar vragen over? Of heb je vragen over de invloed van drugs op seks? Neem dan contact op met Preventie Mondriaan. Ga naar www.mondriaan.eu en klik op de chatbutton ‘Vragen over alcohol, drugs & verslaving’ om anoniem te chatten met een preventiewerker.

Wil je liever direct contact met een preventiewerker? Mail dan naar preventie@mondriaan.eu of bel naar 088 506 72 00. De preventiewerker biedt een luisterend oor en geeft informatie over de effecten van drugs.Dit is anoniem en gratis.
 

Stop it now!

Stop it Now heeft een nieuwe campagne over Kindermisbruik. Vrij veel jongeren kijken kinderporno en zoeken daarvoor hulp. Hier lees je meer: https://www.stopitnow.nl/.