29 mrt
13:00

Onsite promotie Pieter Jelte Glerum

Promotors: Prof. dr. C. Neef, Prof. dr. D.M. Burger (Radboud University)
Co-promotor: Dr. M. Maliepaard (College ter beoordeling van geneesmiddelen, Utrecht) 

"Generic interchangeability: between science and regulation"