26 jun
10:00

Promotie Mathilde Catharina Tubbergen

Promotores: Prof. Dr. Arjen Leerkes, Prof. Dr. Paul Frissen

Trefwoorden: Procedurele legitimiteit, Terugkeer, Asielzoekers 
 

"Leuker kunnen we het niet maken, wel duidelijker: Een onderzoek naar de ervaren procedurele legitimiteit in het Nederlandse asielproces"

Het terugkeerbeleid is een heet hangijzer in de publieke discussie over asiel. Niet alleen politieke partijen maar ook de burger op straat heeft er een mening over. De visies lopen flink uiteen en variëren van ‘Iedereen mag in Nederland wonen, de wereld kent geen grenzen’ tot ‘Laten we al die “gelukszoekers” het land uit gooien’. Over één ding is iedereen het echter eens: het terugkeerbeleid moet beter. Maar zo gemakkelijk als het is om ergens iets van te vinden, zo moeilijk is het om te weten hoe het verbeterd moet worden. Bekend is dat de effectiviteit van het terugkeerbeleid voor een belangrijk deel afhankelijk is van de asielzoeker zelf en diens bereidheid om mee te werken. Gedwongen terugkeer is immers een lastig proces met vele obstakels, terwijl vrijwillige terugkeer zo goed als altijd mogelijk is. In dit onderzoek gaat het over asielzoekers zelf, over hoe zij het asielproces beleven (de ervaren procedurele legitimiteit) en in hoeverre dit invloed heeft op de mate waarin zij na een afwijzing willen terugkeren naar hun land van herkomst.

Klik hier voor de livestream.