07 jun
13:00

Promotie Magdalena Beran

Promotores: Prof. Dr. Miranda T. Schram, Dr. Mirjam I. Geerlings

Co-promotores: Dr. Thomas T. van Sloten, Dr. Jet M.J. Vonk

Trefwoorden: Depressie, dementie, etiologie, epidemiologie
 

"Aetiology of dementia and depression: Untangling the role of biomarkers and sociodemographic factors"

Dementie en depressie zijn belangrijke oorzaken van invaliditeit met verschillende onderliggende ziektebeelden. Daarom onderzocht dit proefschrift sociodemografische en biologische factoren die mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van depressie en cognitieve stoornissen bij dementie. In deel I van dit proefschrift werd de relatie tussen sociale netwerkkenmerken of bloedglucosespiegels en depressie onderzocht. In deel II werd de invloed van sociodemografische factoren op de testprestaties op de semantische fluentietest, een veelgebruikte test om cognitieve stoornissen te meten, onderzocht. In deel III werden verbanden tussen biomarkers van schade aan de kleine bloedvaten en biomarkers gerelateerd aan de ziekte van Alzheimer met MRI-gebaseerde resultaten van beeldvorming van de hersenen en cognitie onderzocht. In het laatste hoofdstuk bespreekt dit proefschrift de belangrijkste bevindingen en wordt besproken hoe causaliteit kan worden vastgesteld in cohortstudies. Er worden ook suggesties gedaan voor gebieden voor verder onderzoek.

Klik hier voor de livestream.