16 sep
20:00 - 21:30
Studium Generale | Lezing

Vuur: een vergeten vraagstuk

In oude tijden was vuur een bron van vrees en fascinatie. Toen de moderne mens, geholpen door wetenschap en techniek, het vuur eenmaal had getemd, leken alle problemen verholpen: de controle over vuur en verbranding zorgde voor vrijheid en vooruitgang. Waar hoefden we ons nog zorgen om te maken? Die achteloosheid slingert nu als een boemerang in ons gezicht terug: het massale gebruik van fossiele brandstoffen is ziekmakend voor mens en milieu.

In deze lezing verkent Ignaas Devisch een nieuw idee over de plaats van vuur in onze wereld. Als we onze levensstandaard willen behouden, kunnen we niet zonder een andere energiebron, die onze vrijheid en welvaart in stand houdt zonder de wereld en onszelf te vernietigen.

devisch

Live Stream