27 jun
10:00

Promotie Tsai-Ying Lu

Promotor: Prof. dr. Cyrus C. M. Mody

Co-promotor: Dr. Vincent Lagendijk

Trefwoorden: Energietransitie, geschiedenis van energie, koolstofafhankelijkheid, infrastructuur
 

"Carbon Continuity: Explaining the Changing Energy Mix of Taiwan’s Power System after the Second World War"

Dit proefschrift onderzoekt de overgang van TaiwaTaiwan van een op waterkracht gebaseerd energiesysteem naar een systeem dat na de Tweede Wereldoorlog sterk afhankelijk was van kolen, olie en aardgas. Het richt zich op de dialogen tussen ingenieurs van staatsbedrijven en hoe zij een "optimale energiemix" definieerden om deze af te stemmen op nationale economische, politieke en maatschappelijke doelen tijdens kritieke perioden, zoals de twijfelachtige toegankelijkheid van binnenlandse steenkool in de jaren zestig, de oliecrises in de jaren zeventig en de democratisering in de jaren tachtig. De schaarse afhankelijkheid van Taiwan werd vervolgens geleidelijk geconsolideerd met de vorming van de concentratie en polarisatie van de energieconsumptiecentra die verbonden waren met de aangrenzende petrochemische industrieën langs de brandstofinfrastructuur. Een dergelijke padafhankelijkheid heeft aanzienlijke gevolgen en structurele beperkingen voor de huidige hernieuwbare transitie in Taiwan. Een langetermijnperspectief, in plaats van de energietransitie te zien als een radicaal afscheid van het koolstofintensieve verleden van de natie, biedt waardevolle inzichten in de continuïteiten en uitdagingen die de reis van Taiwan naar een netto-nul toekomst vormgeven.

Klik hier voor de livestream.