03 jul
13:00

Promotie Claudia Roethlisberger

Promotores: Prof. Dr. Franziska Gassmann, Prof. Dr. Wim Groot, Dr. Bruno Martorano

Trefwoorden: Arbeidsmarktresultaten, Genderongelijkheid, Persoonlijkheidskenmerken, Sociale normen
 

"Persistent gender gaps in labour market outcomes: Essays on the contribution of personality traits and social norms and the effectiveness of a policy intervention"

Deze dissertatie onderzoekt in hoeverre persoonlijkheidskenmerken en sociale normen bijdragen aan arbeidsmarktresultaten en hoe effectief een gerichte beleidsinterventie was om genderkloven te verkleinen. Er wordt systematisch een overzicht gegeven van de literatuur over wat er bekend is over de relatie tussen persoonlijkheidskenmerken, sociale normen en de loonkloof tussen mannen en vrouwen en er worden drie empirische studies uitgevoerd naar de relatie tussen persoonlijkheidskenmerken, normen, een beleidsinterventie, het arbeidsaanbod en de loonkloof tussen mannen en vrouwen. De studie gebruikt Zwitserland als casestudy en maakt gebruik van een rijke paneldataset. De conclusie is dat persoonlijkheidskenmerken en sociale normen bijdragen aan het begrijpen van genderkloven in arbeidsmarktresultaten, aangezien kenmerken en normen verwachtingen, voorkeuren en keuzes vormen en van invloed zijn op de productiviteit en kansen van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt, waardoor vrouwen vaak in het nadeel zijn. Het proefschrift betwist echter de bewering dat persoonlijkheidskenmerken en sociale normen belangrijke oorzaken zijn van genderongelijkheid, aangezien de meeste verbanden en effecten vrij klein zijn en beperkt blijven tot specifieke dimensies.

Klik hier voor de livestream.