Match huizen Hiring_2

Match

Verbindt Stad en Student

Bij Match geloven we in de kracht en het nut van maatschappelijke betrokkenheid. Wij denken dat vrijwilligerswerk tijdens je studie jou helpt om je sociale en professionele vaardigheden te ontwikkelen. Match is er voor studenten die een maatschappelijke bijdrage willen leveren in Maastricht. Studenten doen zo ervaring op en worden uitgedaagd om hun professionele vaardigheden en talenten toe te passen in een real-life setting.

Bezoek onze website: www.matchmaastricht.nl en zie hoe jij betrokken kunt zijn bij jouw stad!

Match for Brighter Futures 2023-2024

In het project Brighter Futures coach je twee uur per week een middelbare scholier die minder kansen heeft dan leeftijdsgenoten. Als vrijwilliger in ons project geef je de leerling bijles d.m.v. hulp met huiswerk en examenvoorbereiding. Naast bijles vervul je ook een licht coachende rol waarbij je de leerling helpt met motivatie, timemanagement of zelfs het ontwikkelen van plannen voor de toekomst.

Let op: dit project is alleen voor Nederlandstalige studenten.

Geef je op!

 


Het is onze missie studenten te faciliteren in het creëren van een betrokken stad.

Lever een maatschappelijke bijdrage in Maastricht en help ons dit doel te bereiken.

Over Match

Match+slogan_NL

Bij Match geloven we dat vrijwilligerswerk bijdraagt aan je ontwikkeling tot een verantwoordelijke wereldburger. Door studenten uit te dagen een maatschappelijke bijdrage te leveren in Maastricht, bieden we hen de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot internationaal georiënteerde burgers met een lokale basis.

Nieuws

 • Match Maastricht is officieel partner van Museumnacht Maastricht. Ze leveren 25 studentvrijwilligers die op verschillende plekken in de stad aan de slag gaan.

 • Match is er voor studenten die een maatschappelijke bijdrage willen leveren in Maastricht. Bij Match for Brighter Futures (MFBF) kunnen studenten van de Universiteit Maastricht bijvoorbeeld middelbare scholieren extra aandacht en begeleiding geven bij het maken van huiswerk, plannen en andere...

 • Het project Match for Brighter Futures, waarin studenten van de Universiteit Maastricht huiswerkbegeleiding en coaching geven aan middelbare scholieren in kansarmoede, krijgt een financiële bijdrage van €6000 euro van het Kansfonds. Nog eens €4000 is toegekend uit het Robin Jung fonds voor een...

More news items
 • Studenten en bewoners Mariaberg hebben samen een kippenhok gebouwd. De eerste 10 kippen zijn ingetrokken...

 • Op 5 februari van 13.00 tot 16.00 vindt in het SSC de halfjaarlijkse Get Involved informatiemarkt plaats.

 • Het Feel Good ontbijt is een gezamenlijk initiatief van cateraar Albron, Stichting Met je hart en de Universiteit Maastricht.

 • Match for Brighter Futures richt zich op het creëren van gelijke kansen voor jongeren in Maastricht en is op zoek naar Nederlandstalige studenten. Ben jij beschikbaar voor 3 uurtjes per week, minimaal tot aan de kerstvakantie, en wil je een echte positieve impact hebben op de toekomst van...

 • Op 2 september was de kick-off van het project City Deal Kennis Maken Maastricht (CDKM>M), een project waar maar liefst 175 studenten van Zuyd Hogeschool en Maastricht University aan deelnemen. Deze studenten zetten zich in voor een betere leefbaarheid in Mariaberg en Randwyck. In de afgelopen 6...

 • Lokaal tv programma Good Veurein maakte een aflevering over de voordelen die studenten naar Maastricht brengen. Met Serve the City Maastricht, Match Maastricht, Jongeren & StudentenBuurtbemiddeling Maastricht en wethouder Bert Jongen.

 • Op 11 september van 13.00 tot 16.00 vindt in het SSC de halfjaarlijkse Get Involved informatiemarkt plaats.

 • Studentenverenigingen, hulpdiensten en ondernemers: allemaal waren ze meteen enthousiast toen Martijn Weyenberg, projectleider van Match, hen benaderde om mee te werken aan ‘Een dag niet ziek’.

 • Project Match Huizen geeft studenten de kans een positieve bijdrage te leveren én te integreren in Maastricht. Ze werken aan een betere wijk en wonen in ruil daarvoor huurvrij in een pand van de woningbouwcoöperatie.

 • Precious Plastic Maastricht richt momenteel een lokale recyclingwerkplaats in waar plastic afval wordt omgezet in complete nieuwe producten, zoals prullenbakken, balken, 3D-printer-filament, en nog veel meer.

 • Het project van de studenten Debbie Markusse en Rachita Munshi viel afgelopen zondag in de prijzen tijdens de jaarlijkse Stadsgoudcompetitie van het Elisabeth Strouven Fonds.

 • Met hulp van studenten van de Universiteit Maastricht hebben middelbare scholieren significant hun schoolprestaties weten te verbeteren.

 • Afgelopen woensdag vond de jaarlijkse bijeenkomst Studentenstad plaats in het Stadhuis van Maastricht. 

 • Ze staan vrouwen met juridische problemen bij op vrijwillige basis, zamelen geld in om afval te verwerken tot lichtbronnen, zetten een sociale onderneming op, of maken zich sterk voor wereldwijde gezondheid. De studenten van de Universiteit Maastricht gaan op allerlei manieren ‘the extra mile’. Niet...

 • Ze staan vrouwen met juridische problemen bij op vrijwillige basis, zamelen geld in om afval te verwerken tot lichtbronnen, zetten een sociale onderneming op, of maken zich sterk voor wereldwijde gezondheid. De studenten van de Universiteit Maastricht gaan op allerlei manieren ‘the extra mile’.

 • Ze staan vrouwen met juridische problemen bij op vrijwillige basis, zamelen geld in om afval te verwerken tot lichtbronnen, zetten een sociale onderneming op, of maken zich sterk voor wereldwijde gezondheid. De studenten van de Universiteit Maastricht gaan op allerlei manieren ‘the extra mile’.

 • Studentenvereniging Lux ad Mosam heeft alle buurtbewoners uit het Statenkwartier uitgenodigd voor het kerstdiner in de eigen sociëteit. Het eten is gratis, maar belangrijker nog zijn de contacten die ontstaan.

 • In zorgcentrum Croonenhoff in Heer laten bewoners en bezoekers van de dagopvang op woensdagmiddag hun creativiteit de vrije loop. Voor de tweede keer wordt de ‘creamiddag’ georganiseerd door leden van Luna-tik, de facultaire vereniging van studenten psychologie

 •  In het project ‘Match voor een mooiere toekomst’ begeleiden studenten van de UM leerlingen met hun huiswerk.

 • UM-studenten Carlotta, Emma, Julia en Alice koken voor de verslaafde bewoners van de Domus-huizen van het Leger des Heils.

 • Voor de 18e keer organiseerde de International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA) het teddyberenziekenhuis in Maastricht.

 • Op vrijdag 16 februari om 12.45 geeft het Nederlands Studenten Orkest (NSO) een optreden bij de Mosae Zorggroep in Scharwyerveld.

 • Match studenten organiseren succesvol feest in Mariaberg.

 • Wethouder Mieke Damsma opende op 10 oktober de Stadsronde over het thema ‘Student en Stad’.

 • Via Conn@ct.us, een initiatief van Enactus Maastricht, helpen studenten senioren wegwijs te worden in de multimediale wereld. Op hun beurt krijgen de studenten de kans hun Nederlands te oefenen.

 • Wethouder Jack Gerats reikte de eerste certificaten uit aan 18 nieuwe jongerenbuurtbemiddelaars. Een primeur, want Maastricht is de eerste stad in Nederland waar studenten als jongerenbuurtbemiddelaars de wijken ingaan om studenten en andere buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen. Twee van hen...

 • Jaarlijks worden er 7.000 tot 8.000 mensen in Nederland gereanimeerd na een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De eerste zes minuten zijn cruciaal. Hoe eerder men start met hartmassage hoe beter, en hoe meer mensen deze vaardigheid beheersen, hoe groter de overlevingskans. Vanuit deze gedachte...

 • De Universiteit Maastricht (UM) en de Gemeente Maastricht starten een pilot met de naam Match om vrijwilligersprojecten, studenten en bewoners meer met elkaar te verbinden.

Projectondersteuning

Maurice Evers, Universiteit Maastricht

Als programma leider voor Student en Stad is Maurice de link tussen de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, de gemeente en overige belanghebbende partijen zoals de politie en brandweer. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid over alle 6 programma's die onderdeel zijn van Student en Stad, waaronder Match.  

Contact: maurice.evers@maastrichtuniversity.nl

Rieneke Soumete, Gemeente Maastricht

Als coördinator ‘Samen wonen met studenten’ bij de gemeente Maastricht in het sociale domein, zal zij in het projectteam de schakel zijn tussen de overheid,  de bewoners en Match. Zij beschikt over een uitgebreid netwerk in buurten, bij diverse instanties en bij de overheid en kan waar nodig verbindingen leggen tussen gemeente, buurtnetwerken en Match.

Contact: rieneke.soumete@maastricht.nl

Jeroen Wijckmans, Stichting Trajekt

‘De Maatschappelijk Makelaar’ zal in het projectteam de kansen en de vragen uit de wijken en buurten doorgeleiden naar studenten die deelnemen in Match. Hij legt waar nodig verbindingen tussen maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en Match en stelt praktische oplossingen en opvolging voor.

Contact: jeroen.wijckmans@trajekt.nl

Partners

Match werd in 2016 opgestart als onderdeel van het project Student en Stad van de Gemeente Maastricht en de Universiteit Maastricht. Beide organisaties nemen actief deel in onze missie om positieve sociale impact te genereren (Zie ook: Thuis in Maastricht, Maastrichtdoet en het UM Strategisch Programma).

 

 

We zijn dankbaar voor alle steun die we krijgen van andere partners: Stichting Trajekt, Maastricht Housing, mymaastricht en de woningbouwverenigingen Servatius, Woonpunt en Maasvallei.